“ณัฏฐ์พงษ์ ปัญจวรญาณ” ซื้อบิ๊กล็อต TMC 10.73% หนุนถือหุ้น 21.47%

HoonSmart.com>> “ณัฏฐ์พงษ์ ปัญจวรญาณ” ซื้อบิ๊กล็อตหุ้น “ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม” (TMC) สัดส่วน 10.73% จาก “ไพลิน-อรุณโรจน์ กมลมงคลสุข” หนุนถือหุ้นใหญ่ 21.47%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาย ณัฏฐ์พงษ์ ปัญจวรญาณ ได้มาหุ้นของบริษัท ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม (TMC) เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.2565 จำนวน 49,243,265 หุ้น คิดเป็น 10.7336% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็นจำนวน 98,486,530 หุ้น คิดเป็น 21.4673% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ด้านนางสาว ไพลิน กมลมงคลสุข รายงานการจำหน่ายหุ้น TMC เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.2565 ที่ถือทั้งหมดจำนวน 24,202,312 หุ้น คิดเป็น 5.2754% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ไม่เหลือถือหุ้นอีก และนาง อรุณโรจน์ กมลมงคลสุข จำหน่ายหุ้นที่ถือทั้งหมด TMC จำนวน 25,040,762 หุ้น คิดเป็น 5.4581% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

โครงสร้างผู้ถือหุ้น TMC ณ วันปิดสมุดทะเบียน 10 พ.ย.2565 ดังนี้

ด้านความเคลื่อนไหวหุ้น TMC วันที่ 9 ธ.ค.ที่ทำรายการ ราคาเปิด 2.48 บาท ขึ้นไปสูงสุด 2.60 บาท ต่ำสุด 2.28 บาทและปิดที่ 2.60 บาท +0.12 บาท หรือ +4.84% มูลค่าการซื้อขาย 257.26 ล้านบาท

ล่าสุด 14 ธ.ค.2565 ณ เวลา 11.36 น. อยู่ที่ 2.78 บาท +0.04 บาท หรือ +1.46% มูลค่าการซื้อขาย 30.19 ล้านบาท