DTCENT มั่นใจเทรด 15 ธ.ค.ฉลุย พันธมิตรหนุนต่อยอด IoT บุกอาเซียน

HoonSmart.com>>บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ หรือ DTCENT ผู้ให้บริการระบบ GPS Tracking อันดับ 1 ของไทย เข้าเทรดใน SET วันที่ 15 ธ.ค. (IPO 305 ล้านหุ้นๆละ 2.86 บาท) มั่นใจไม่ทำให้นักลงทุนผิดหวัง เพราะอยู่ในอุตสาหกรรมเมกะเทรนด์ของโลก “ขนส่ง-โลจิสติกส์-ไอซีที” มีแนวโน้มเติบโตสูง พร้อมจับมือ 2 พันธมิตรรายใหญ่ “ยาซากิ-บุญรอด ซัพพลายเชน” ต่อยอดธุรกิจ IoT Solution บุกตลาดต่างประเทศในกลุ่มอาเซียน หนุนอนาคตเติบโตก้าวกระโดด

นายทศพล คุณะเพิ่มศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ หรือ DTCENT  เปิดเผยว่า ในวันที่ 15 ธ.ค. 2565 หุ้น DTCENT เตรียมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เป็นวันแรก ในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มั่นใจว่า จะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับนักลงทุน ในฐานะผู้นำระบบติดตามยานพาหนะ GPS Tracking อันดับ 1 ในประเทศไทย (อ้างอิงจากข้อมูลกรมการขนส่งทางบกในเดือนม.ค. 65) รวมถึงผู้บริหารและทีมงานมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า 25 ปี มีพันธมิตรรายใหญ่ทั้งบริษัท ยาซากิ เอ็นเนอร์จี ซิสเท็ม คอร์ปอเรชั่น (YES) และบริษัท บุญรอด ซัพพลายเชน  (BRS) ซึ่งถือเป็นพันธมิตรหลักที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนในการแข่งขัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น

รวมถึงยังมีทีมงานในการพัฒนาระบบ IoT Solution เพื่อรองรับด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานจากนโยบายของภาครัฐ จะช่วยให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด หลังจากการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสำเร็จ ทำให้มีศักยภาพในการขยายธุรกิจเพิ่มมากขึ้น

“จากแผนระดมทุนและเข้าจดทะเบียนในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มศักยภาพฐานทุนรองรับแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ IoT Solution เพิ่มเติมกับภาครัฐและเอกชนในอนาคต รวมถึงการลงทุนสร้างศูนย์บริหารจัดการและบริการข้อมูลยานพาหนะ  (Vehicle Monitoring and Support Center) และลงทุนในธุรกิจที่คล้ายคลึงและมีความเกี่ยวเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง และโอกาสในการขยายธุรกิจทั้งในประเทศ และไปยังต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนได้” นายทศพล กล่าว

นายเอกจักร บัวหภักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ ที่ปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป (IPO) บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ (DTCENT) กล่าวว่า บริษัทมีความมั่นใจว่า หุ้น DTCENT จะเป็นหุ้นน้องใหม่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่สามารถสร้างความประทับใจให้กับนักลงทุน เนื่องจากมีปัจจัยพื้นฐานที่โดดเด่น เห็นได้จากในช่วงเปิดจองซื้อหุ้นไอพีโอ มีนักลงทุนให้ความสนใจเข้ามาจองซื้อหุ้นเป็นจำนวนมากในระยะเวลาที่รวดเร็ว ซึ่งเป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่มีต่อธุรกิจ เนื่องจากมองเห็นถึงศักยภาพการเติบโตในอนาคตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน จะสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ DTCENT เสนอขายจำนวน 305 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (ราคาพาร์) หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาหุ้นละ 2.86 บาท (อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) 46.78 เท่า)

นายกิตติพันธ์ ภูษณวรรณ กรรมการผู้จัดการอาวุโส บล.โกลเบล็ก ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กล่าวว่า หุ้น DTCENT อยู่ในอุตสาหกรรมที่เป็นเมกะเทรนด์ของโลก ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมขนส่ง โลจิสติกส์ และไอซีที ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตสูง และปัจจุบันความต้องการในธุรกิจ GPS Tracking เพิ่มขึ้น และจะสนับสนุนให้เติบโตควบคู่ไปกับการเติบโตของกลุ่มธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ โดยศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ TTB Analytics ประเมินว่า ภาคธุรกิจขนส่งไทยในปี 65 จะเติบโตประมาณ 10.5% จากสถานการณ์โควิด-19 ที่คลี่คลาย

ส่วนงาน IoT Solution ซึ่งจะมาช่วยเสริมรายได้ให้กับบริษัทในช่วงปี 65-66 มีแนวโน้มเติบโตดีเช่นกัน อ้างอิงจากงานวิจัยของบริษัท Frost & Sullivan และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประเมินว่า มูลค่าตลาดอุตสาหกรรมไอโอทีในประเทศไทย จะมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดคิดเป็นอัตราเติบโต CAGR (ปี 61-76) เฉลี่ย 30.18% ต่อปี จากความพร้อมของ Digital Infrastructure โดยเฉพาะโครงข่าย 5G ที่มีพัฒนาการที่ดีขึ้น และการสนับสนุนของภาครัฐตามนโยบาย Thailand 4.0

จากสถานการณ์โควิด-19 ที่คลี่คลายลง งบประมาณในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานจะปรับเพิ่มขึ้น รวมถึงงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยี ซึ่งเป็นโอกาสของบริษัทในการเข้าไปประมูลงานด้าน IoT Solution เพิ่มมากขึ้น ปัจจัยเหล่านี้ จะทำให้ DTCENT มีโอกาสเติบโตได้อีกมากในอนาคต

ผลการดำเนินงาน DTCENT ไตรมาส 3/65 กำไรสุทธิ 14.59 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.02 บาท เทียบกับไตรมาส 3/64 กำไรสุทธิ 15.82 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.03 บาท งวด 9 เดือนแรกปี 65 กำไรสุทธิ 52.39 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.06 บาท เทียบกับงวด 9 เดือนแรกปี 64 กำไรสุทธิ 56.97 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.13 บาท

#DTCENT #IPO