การบินไทยตั้ง “MFC” เป็นนายทะเบียนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สุวรรธนะ สีบุญเรือง (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานคณะกรรมการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน บริษัท การบินไทย (THAI) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ลงนามร่วมกับ พัณณรัชต์ บรรพโต (ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ในพิธีลงนามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนสมาชิก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ได้รับความไว้วางใจให้เป็นนายทะเบียน อายุสัญญา 3 ปี ตั้งแต่ (1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2568) ณ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)