บล.บัวหลวงแนะ Fixed Income Funds Package กระจายเสี่ยงหุ้นโลกผันผวน

HoonSmart.com>>บล.บัวหลวง แนะกระจายความเสี่ยงช่วงหุ้นทั่วโลกผันผวนต่อเนื่องถึงปี 66  ผ่านบริการ Fixed Income Funds Package  2 กลยุทธ์ ชนะดอกเบี้ยออมทรัพย์-ฝากประจำ 1 ปี มองการถือเงินสดบางส่วนเพื่อรอช้อนหุ้น อาจเสียโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่แพ้เงินเฟ้อ

นายดลนภัตถ์ เย็นชัยสิทธิ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์(บล.) บัวหลวง เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมาตลาดหุ้นทั่วโลกมีความผันผวน จากนโยบายการเงินแบบตึงตัวของธนาคารกลางสหรัฐฯ(เฟด), ความกังวลในสภาวะเศรษฐกิจถดถอย และอัตราแลกเปลี่ยนที่มีความผันผวนในหลายภูมิภาคส่งผลให้ดัชนีตลาดหุ้นหลักของหลายภูมิภาคมีการปรับตัวลดลง และอาจมีความผันผวนต่อเนื่องจนถึงปี 2566 จากปัจจัยดังกล่าวการถือเงินสดบางส่วน เพื่อรอจังหวะการลงทุนเพิ่มเมื่อตลาดหุ้นปรับตัวลดลงอีกครั้ง หรือกระจายความเสี่ยงการลงทุนอาจเป็นทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสม แต่การถือเงินสดที่ไม่ได้ผลตอบแทนใด ๆ ก็อาจเสียโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่แพ้เงินเฟ้อได้

จากสถานการณ์ดังกล่าวการลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินและตลาดตราสารหนี้ เพื่อกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีเมื่ออัตราดอกเบี้ยปรับตัวขึ้นสูงสุดในปี 2566 ผ่านบริการ “BLS Top Funds Portfolio: Fixed Income Funds Package” ตัวช่วยบริหารพอร์ตการลงทุนผ่านกองทุนรวมแบบอัตโนมัติ ด้วยการกระจายการลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นอายุเฉลี่ยไม่เกิน 1 ปี, ระยะกลางอายุเฉลี่ย 1-3 ปี และระยะยาวอายุเฉลี่ยมากกว่า 3 ปีขึ้นไป และ/หรือกองทุนรวมที่มีผลตอบแทนแปรผันไปตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อทั้งในและต่างประเทศ โดยคัดเลือกกองทุนทั้งการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณจากกองทุนรวมชั้นนำต่าง ๆ ที่มีผลงานเด่นในระยะยาวสามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีในระดับความเสี่ยงที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกองทุนที่มีลักษณะเดียวกัน

จุดเด่นของบริการนี้ คือ เป็นการลงทุนผ่าน BLS Private Fund ที่มีผู้จัดการกองทุนปรับสัดส่วนพอร์ตและกระจายการลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ต่าง ๆ ให้เหมาะสมตามสภาวะตลาด, เศรษฐกิจ, ทิศทางของดอกเบี้ย โดยมีการติดตามการลงทุนสม่ำเสมอ และหากมีสถานการณ์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงมุมมองต่อราคาสินทรัพย์จะมีนโยบายปรับพอร์ตให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดตามผลการลงทุนได้ง่าย ๆ ผ่านแอปพลิเคชัน Streaming Fund+หรือพอร์ตการลงทุนผ่านเว็บไซต์หลักทรัพย์บัวหลวง

นอกจากนี้ปัจจุบันยังมี 2 กลยุทธ์การลงทุนให้เลือก คือ 1. Saving Package เน้นกระจายการลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นทั้งในและต่างประเทศเหมาะกับนักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้ต่ำมาก และคาดหวังผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์ 2. Dynamic Income Package เน้นกระจายการลงทุนผ่านกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาวเหมาะกับนักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้ต่ำ และคาดหวังผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากประจำ 1 ปี

ทั้งนี้ลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวงสามารถสมัครบริการ Fixed Income Funds Package ออนไลน์ได้ง่าย ๆ ไม่ต้องส่งเอกสาร เริ่มต้นลงทุนเพียง 500,000 บาท เมื่อสมัครผ่านช่องทาง Wealth CONNEX สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเปิดบัญชีหุ้นออนไลน์ได้ที่ www.bualuang.co.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2618 1111