MASTER เดินหน้าโรดโชว์-เตรียมไอพีโอ 65 ล้านหุ้น

HoonSmart.com>>MASTER  (รพ.มาสเตอร์พีช)   ผู้นำศัลยกรรมความงามครบวงจร เดินหน้าโรดโชว์-เตรียมขายไอพีโอ 65 ล้านหุ้น เข้าตลาด mai  หลังก.ล.ต. อนุมัติแบบคำขอขายหุ้น เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.ที่ผ่านมา 

นพ.ระวีวัฒน์ มาศฉมาดล

นายแพทย์ระวีวัฒน์ มาศฉมาดล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด  (MASTER)  โรงพยาบาลด้านศัลยกรรมเสริมความงาม ภายใต้ชื่อโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช “Masterpiece Hospital” เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้อนุมัติแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 65,000,000 หุ้นเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565

บริษัท ฯ มีแผนเสนอขายไอพีโอ MASTER จำนวน 65 ล้านหุ้น มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็น 27.08% ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท  ประกอบด้วยหุ้นเพิ่มทุนไม่เกิน 50 ล้านหุ้น หรือ  20.83%  และหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย In Glory Investments Limited 15 ล้านหุ้น หรือ  6.25% เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) หมวดธุรกิจบริการ

วัตถุประสงค์การระดมทุนครั้งนี้ เพื่อลงทุนในโครงการปรับปรุงอาคารและห้องผ่าตัดบนพื้นที่โรงพยาบาลเดิม รวมถึงจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับการศัลยกรรม (Surgery) การปลูกผมและดูแลเส้นผม (Hair) และบริการดูแลผิวพรรณและเลเซอร์ (Skin)

เดือนพรรณ ลีลาวิวัฒน์

เงินลงทุนสำหรับก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร เพื่อขยายพื้นที่ศูนย์บริการ เช่น ศูนย์ดูแลเส้นผม ศูนย์ดูดไขมัน ศูนย์ตา และศูนย์สุขภาพชาย สิ่งอำนวยความสะดวก และสำนักงาน และเป็นทุนหมุนเวียนรองรับการเติบโตในอนาคต

“แผนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในครั้งนี้ เป็นก้าวสำคัญในการขยายธุรกิจ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโตในอนาคตอย่างต่อเนื่อง และการระดมทุนในครั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้นักลงทุนและประชาชนทั่วไปได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการต่อยอดความสำเร็จของ MASTER พร้อมกับความมุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำศัลยกรรมเสริมความงามครบวงจรของไทย” นายแพทย์ระวีวัฒน์ กล่าว

นางสาวลภัสรดา เลิศภานุโรจ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MASTER กล่าวว่า MASTER มุ่งมั่นและตั้งใจพัฒนาและยกระดับ MASTER ให้เป็นโรงพยาบาลด้านศัลยกรรมครบวงจรยุคใหม่ เพราะเล็งเห็นความต้องการของลูกค้าที่ต้องการทำให้ตัวเองดูดีขึ้น จนเกิดเป็นการบอกต่อ และได้รับความเชื่อมั่นในด้านคุณภาพและบริการที่ประทับใจมาโดยตลอด

ขณะเดียวกัน ผลประกอบการของ MASTER มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอด 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2562-2564) โดยบริษัทฯในปี 2562 – 2564 และงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทฯ มีรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 414.03 ล้านบาท, 611.06 ล้านบาท, 659.51 ล้านบาท และ 1,011.14 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 47.59, ร้อยละ 7.93 และร้อยละ 133.99 ตามลำดับ และมีกำไรสุทธิ 61.25 ล้านบาท, 128.55 ล้านบาท, 162.80 ล้านบาท และ 222.22 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 14.66, ร้อยละ 20.89, ร้อยละ 23.59 และร้อยละ 21.86 ตามลำดับ

นางสาวเดือนพรรณ ลีลาวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ของ MASTER กล่าวว่า  MASTER พร้อมนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนในลำดับถัดไป และเดินสายให้ข้อมูล (โรดโชว์) นักลงทุนต่างจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ต้นปี 2566