WARRIX เคาะ IPO 6.30 บ. ระดมทุน 1,134 ล.-เข้าเทรด mai 21 ธ.ค. 

HoonSmart.com>>”วอริกซ์ สปอร์ต” หรือ WARRIX กำหนดราคาเสนอขายสุดท้ายหุ้น IPO ที่ 6.30 บาทต่อหุ้น จำนวน 180 ล้านหุ้น ระดมทุน 1,134 ล้านบาท ก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา และสำนักงาน เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) 21 ธ.ค.

นางสาวนลิน วิริยะเสถียร ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวาณิชธนกิจ-ตราสารทุน บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส ในฐานะผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เปิดเผยว่า หลังจาก บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต หรือ WARRIX ผู้ประกอบธุรกิจ จำหน่ายเสื้อผ้า อุปกรณ์กีฬา และบริการศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ได้กำหนดช่วงราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ที่ 6.10 – 6.30 บาทต่อหุ้น จำนวนไม่เกิน 180 ล้านหุ้น เปิดให้นักลงทุนรายย่อยจองซื้อเมื่อวันที่ 6 – 8 ธ.ค.ที่ผ่านมา

จากการสำรวจความต้องการจองซื้อของนักลงทุนสถาบัน (Bookbuilding) พบว่ามีความต้องการจองซื้อที่ราคาเสนอขายสูงสุดกว่า 7 เท่าของจำนวนหุ้นที่จัดสรรแก่นักลงทุนสถาบัน ดังนั้น จึงกำหนดราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Price) ที่ 6.30 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น  หุ้นของบริษัทจะเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 21 ธ.ค. ใช้ชื่อย่อ “WARRIX”

นายวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต หรือ WARRIX กล่าวว่า การออกและเสนอขายหุ้น IPO ครั้งนี้ คิดเป็นมูลค่าการเสนอขายรวม 1,134 ล้านบาท บริษัทวางแผนจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้ขยายการลงทุนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน ประกอบด้วย การลงทุนในโครงการก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา และสำนักงาน ถนนพระราม 9 ในปี 2566-2567 คาดว่าจะใช้เงินลงทุนประมาณ 50 ล้านบาท และส่วนที่เหลือจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายกิจการและดำเนินการโครงการต่างๆ ในอนาคต ภายใต้กลยุทธ์การเติบโตด้วยการพัฒนาธุรกิจ 5 ด้านหลัก ได้แก่ Sport, Active & Lifestyle, Health, Explorer และ D.OASIS (Web 3.0)

 

#WARRIX #mai #IPO