บลจ.กสิกรฯ เฉือนขาย WHA ออก 0.0003% เหลือ 4.9997%

HoonSmart.com>> “บลจ.กสิกรไทย” เฉือนขายหุ้น WHA ออก 50,400 หุ้น สัดส่วน 0.0003% เหลือถือหุ้น 4.9997%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กสิกรไทย จำกัด จำหน่ายหุ้นของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA) เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.2565 จำนวน 50,400 หุ้น หรือคิดเป็น 0.0003% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้นจำนวน 747,297,100 หุ้น คิดเป็น 4.9997% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ด้านความเคลื่อนไหวหุ้น WHA เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.ที่ผ่านมา เปิดที่ราคา 3.82 บาท ขึ้นไปสูงสุด 3.84 บาท ต่ำสุด 3.80 บาทและปิด 3.82 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 183.33 ล้านบาท

ราคาล่าสุดปิดตลาด 8 ธ.ค.2565 อยู่ที่ 3.88 บาท -0.02 บาท หรือ -0.51% มูลค่าการซื้อขาย 390.19 ล้านบาท