ตลท.ประกาศหุ้นที่เข้าคำนวณ FTSE SET Index Series มีผล 19 ธ.ค.นี้

HoonSmart.com>>ตลาดหลักทรัพย์ และฟุตซี่ รัสเซล (FTSE Russell) ประกาศหลักทรัพย์ชุดใหม่ที่จะใช้ในการคำนวณ FTSE SET Index Series มีผลวันที่ 19 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป โดยหุ้น AWC เข้าร่วมคำนวณในดัชนี FTSE SET Large Cap Index และหุ้นที่ออกคือ JTS ส่วนดัชนี FTSE SET Mid Cap Index มีหุ้นเข้าคือ JTS, RAM, TLI และหุ้นออกคือ AWC, BTSGIF, TFFIF สำหรับดัชนี FTSE SET Shariah Index มี 22 หุ้นที่เข้า คือ AH, BPP, ESSO, IVL, ILINK, PCC, RAM, RATCH, SSP, GLOBAL, STGT, SITHAI, CBG, IT, JWD, LOXLEY, METCO, NNCL, QHPF, RML, STARK, TFFIF

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และฟุตซี่ รัสเซล (FTSE Russell) ประกาศผลการทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ชุดใหม่ที่จะใช้ในการคำนวณ FTSE SET Index Series มีผลวันที่ 19 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป สรุปได้ดังนี้ ดัชนี FTSE SET Large Cap Index มี 1 หลักทรัพย์ใหม่ที่เข้าร่วมคำนวณ คือ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป (AWC) ส่วนหลักทรัพย์ที่ออก คือ บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น (JTS)

ดัชนี FTSE SET Mid Cap Index มี 3 หลักทรัพย์ใหม่ที่เข้าร่วมคำนวณ คือ บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น (JTS), บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง (RAM), บริษัท ไทยประกันชีวิต (TLI) ส่วนหลักทรัพย์ที่ออก คือ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป (AWC), กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF), กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF)

ดัชนี FTSE SET Shariah Index มี 22 หลักทรัพย์ใหม่ที่เข้าร่วมคำนวณ คือ บริษัท อาปิโก ไฮเทค (AH), บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (BPP), บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) (ESSO), บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL), บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น (ILINK), บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น (PCC), บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง (RAM), บริษัท ราช กรุ๊ป (RATCH), บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น (SSP), บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ (GLOBAL), บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) (STGT), บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ (SITHAI), บริษัท คาราบาวกรุ๊ป (CBG), บริษัท ไอที ซิตี้ (IT), บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ (JWD), บริษัท ล็อกซเล่ย์ (LOXLEY), บริษัทมูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) (METCO), บริษัท นวนคร (NNCL), กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์ (QHPF), บริษัท ไรมอน แลนด์ (RML), บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น (STARK), กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF)