“พรีเมียร์ ควอลิตี้สตาร์ช” เปิดบ้านต้อนรับก.ล.ต.-ตลท.

PQS หุ้นน้องใหม่ไอพีโอ เปิดบ้านต้อนรับ ก.ล.ต. และ ตลท. เข้าเยี่ยมชมกิจการ

เอนก พนาอภิชน (กลาง) ประธานกรรมการบริษัท พรีเมียร์ ควอลิตี้สตาร์ช (PQS ) พร้อมด้วย  สมยศ ชาญจึงถาวร (ที่ 9 จากขวา) รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร , รัฐวิรุฬห์ ชาญจึงถาวร (ที่ 8 จากขวา)  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ  และ เสกสรรค์ ธโนปจัย (ที่ 4 จากซ้าย ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟิน พลัส แอดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท

ร่วมนำเสนอข้อมูลให้แก่ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตและจำหน่ายแป้งมันสำปะหลัง (Native Starch) แป้งมันสำปะหลังดัดแปร (Modified Starch) และเยี่ยมชมธุรกิจ (Company Visit) เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาด SET ณ โรงงาน จ.สกลนคร เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.2565 ที่ผ่านมา

สำหรับ  PQS  เป็นผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลังชั้นนำ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตแป้งมันสำปะหลังกว่า 20 ปี