PROS คว้าก่อสร้างสถานีสายส่งไฟฟ้าหลักชัยเมืองยางระยองมูลค่า 209 ลบ.

HoonSmart.com>> “พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง” จับมือ IGEN and Prosper Consortium คว้างานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าหลักชัยเมืองยาง จ.ระยอง กับกฟภ. มูลค่า 209.88 ล้านบาท ระยะเวลาส่งมอบงาน 510 วัน

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง (PROS) ร่วมกับ บริษัท ไอเจน เอ็นจิเรียริ่ง จำกัด ในนาม IGEN and Prosper Consortium ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าหลักชัยเมืองยาง จ.ระยอง ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 แผนที่ 1 ด้วยวิธีประดวกราคาอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.65 กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มูลค่างาน 209.88 ล้านบาท ระยะเวลาส่งมอบงาน 510 วัน