ตลาด mai รับหุ้น MTW เข้าเทรด 6 ธ.ค.นี้

HoonSmart.com>> “เมคทูวิน โฮลดิ้ง” ผู้ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าภายใต้เครื่องหมายการค้า DECO พร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 6 ธ.ค.นี้ ราคา IPO หุ้นละ 2.88 บาท ด้านผลงานไตรมาส 3/65 กำไรสุทธิ 2.99 ล้านบาท เติบโต 34% เตรียมนำเงินระดมทุนไปลงทุนกิจการรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ใช้หมุนเวียนกิจการ

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ mai ยินดีต้อนรับบริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายใน mai ภายใต้กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “MTW” ในวันที่ 6 ธ.ค.2565

MTW ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทและรับจ้างผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้า (OEM) และมีเงินลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในบริษัท เดโก้ กรีน เอนเนอร์จี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ MTW ถือหุ้น 85% โดย MTW มีโรงงานตั้งอยู่ที่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีกำลังการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป 1.8 ล้านตัวต่อปี และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 11,500 คันต่อปี ซึ่งในปี 2564

กลุ่มบริษัทมีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าและธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูป คิดเป็นร้อยละ 58 : 42 สำหรับช่องทางการจัดจำหน่าย ธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูปมีทั้งขายส่งผ่านโรงงานและขายผ่านหน้าร้านในสัดส่วนประมาณร้อยละ 75 : 25 ตามลำดับ ส่วนธุรกิจรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจะจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายเป็นหลัก ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565 มีตัวแทนจำหน่ายจำนวน 96 รายกระจายทั่วภูมิภาคของประเทศไทย เช่น เชียงใหม่ บุรีรัมย์ ชลบุรี สมุทรสาคร นนทบุรี อยุธยา ภูเก็ต สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ นครราชสีมา ขอนแก่น เป็นต้น

ทั้งนี้ เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา บริษัท เดโก้ กรีน เอนเนอร์จี จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนจากภาครัฐ “แพ็กเกจอีวี” โดยได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐในจำนวน 18,000 บาทต่อคัน จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.2568

กลุ่ม MTW มีทุนชำระแล้ว 337 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 250 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 87 ล้านหุ้น โดยเสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 79.50 ล้านหุ้น และเสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัท 7.50 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 25 และ 28 – 29 พ.ย.2565 ในราคาหุ้นละ 2.88 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 250.56 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 970.56 ล้านบาท

ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ประมาณ 48.58 เท่า คำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2564 ถึงวันที่ 30 ก.ย.2565) ซึ่งเท่ากับ 19.98 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.059 บาท โดยมีบริษัท พาย แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และมีบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัดเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ

ด้านผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2565 บริษัทมีกำไรสุทธิ 2.99 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.0119 บาท เพิ่มขึ้น 34% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 2.23 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.0089 บาท ส่วนงวด 9 เดือน ปี 2565 กำไรสุทธิ 8.20 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.0328 บาท ลดลง 24% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 10.75 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.043 บาท

นายกฤตเมธ ตั้งพิชญโพธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง (MTW) เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลา 20 ปี บริษัทมีความตั้งใจที่จะพัฒนาเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่มีคุณภาพในราคาที่ประชาชนทั่วไปจับต้องได้ โดยมีการพัฒนาเทคโนโลยี ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและวิธีการให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ได้สินค้าที่ได้มาตรฐานและตรงกับความต้องการของผู้บริโภค

นอกจากนี้ ด้วยวิสัยทัศน์ของบริษัท ที่มองเห็นว่าพลังงานทางเลือกจะช่วยตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนยุคใหม่ในอนาคต บริษัทจึงจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อดำเนินธุรกิจจักรยานยนต์ไฟฟ้าขึ้นในเดือนม.ค.2561 โดยเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้บริษัทจะนำไปลงทุนในกิจการรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ

MTW มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO คือ กลุ่มตั้งพิชญโพธิวัฒน์ถือหุ้น 74.18% โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้