เมืองไทยประกันชีวิต-บลจ.อเบอร์ดีนจัดสัมมนา “Muang Thai Happy Life 2022 by MTL x abrdn”

นางสาวอุมาพันธุ์ เจริญยิ่ง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต และ กัลยาวดี ทัดเทียมเพชร Head of Retail Distribution บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมจัดงานสัมมนา “Muang Thai Happy Life 2022 by MTL x abrdn” เพื่ออัปเดตสถานการณ์การลงทุนในยุคปัจจุบัน พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการวางแผนการเงินและการลงทุน รวมทั้งการวางแผนภาษีในช่วงปลายปีให้แก่ลูกค้าคนสำคัญ โดยภายในงานนอกจากการสัมมนาให้ความรู้บนเวทีแล้ว ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้เข้าร่วมงานร่วมสนุก ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดี งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ