“ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล” เก็บ A5 เพิ่ม 1.141% ขยับถือ 20.1507%

HoonSmart.com>> “ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล” นักลงทุนรายใหญ่ ซื้อหุ้น A5 เข้าพอร์ตเพิ่ม 13.80 ล้านหุ้น สัดส่วน 1.141% หนุนถือหุ้นแตะ 20.1507% ด้านราคาหุ้น A5 ไต่ขึ้นต่อเนื่องยืนแถว 3.68 บาท

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นายทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล ได้มาหุ้นของบริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป (A5) เมื่อวันที่ 24 พ.ย.2565 จำนวน 13.80 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 1.141% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 243.70 ล้านหุ้น คิดเป็น 20.1507% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ความเคลื่อนไหวราคาหุ้น A5 เมื่อวันที่ 24 พ.ย.ที่ผ่านมา เปิด 3.10 บาท ขึ้นแตะสูงสุด 3.16 บาท ต่ำสุด 2.78 บาทและปิด 3.12 บาท +0.02 บาท หรือ +0.65% มูลค่าการซื้อขาย 118.64 ล้านบาท

ราคาล่าสุดหุ้น A5 ปิดตลาด 29 พ.ย.2565 อยู่ที่ 3.68 บาท -0.08 บาท หรือ -2.13% มูลค่าการซื้อขาย 86.48 ล้านบาท

ขณะที่หุ้น A5 เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 : ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย.-19 ธ.ค.2565