ตลาดจับ A5 ติด 1 Cash Balance เริ่ม 29 พ.ย.-19 ธ.ค.นี้

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ คุมซื้อขายหุ้น A5 เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 : ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance ตั้งแต่ 29 พ.ย.-19 ธ.ค.65 ด้านหุ้น A5 ปิดพุ่ง 16% บริษัทฯ ยันไม่มีพัฒนาการสำคัญไม่ได้เปิดเผย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 : ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance หุ้นบริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป (A5) ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย.-19 ธ.ค.2565

ด้านบริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป ชี้แจง Trading Alert List ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการสอบถามถึงพัฒนาการใดๆ ที่อาจส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เนื่องจากพบว่าสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากวันก่อนหน้าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและหรือผู้ลงทุนได้มีข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจลงทุนอย่างครบถ้วน บริษัทขอชี้แจงว่าไม่มีพัฒนาการใดๆ ที่ยังไม่ได้เปิดเผย หรือสารสนเทศที่มีนัยสำคัญที่บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาและอาจเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯในระยะเวลาอันใกล้ เช่น การเพิ่มทุน การร่วมทุน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหรือข้อพิพาทที่สำคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพการซื้อขายที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่

นอกจากนี้บริษัทไม่ทราบถึงสาเหตุอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบต่อการซื้อขายหรือไม่

ด้านราคาหุ้น A5 ปิดตลาด 28 พ.ย.2565 ที่ราคา 3.76 บาท +0.52 บาท หรือ +16.05% มูลค่าการซื้อขาย 787.22 ล้านบาท