“บิทคับ-ผู้บริหาร “ยอมจ่าย 24 ล้านบ. กรณีสร้างปริมาณเทียมสินทรัพย์ดิจิทัล

HoonSmart.com>>”บิทคับ ออนไลน์ -อนุรักษ์ เชื้อชัย-สกลกรย์ สระกวี” ยอมจ่ายเงินทั้งสิ้น  24 ล้านบาท จบคดีแพ่ง กรณีสร้างปริมาณเทียมสินทรัพย์ดิจิทัลในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล Bitkub ห้ามซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินทรัพย์ดิจิทัล ห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลภายในระยะเวลาที่กำหนด

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งความคืบหน้าการดำเนินคดีด้วยมาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิด 3 ราย ได้แก่ (1) บริษัทบิทคับ (2) นายอนุรักษ์ เชื้อชัย และ (3) นายสกลกรย์ สระกวี กรณีสร้างปริมาณเทียมสินทรัพย์ดิจิทัลในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล Bitkub ว่า ปัจจุบันผู้กระทำผิดได้ชำระเงินรวม 24,161,292 บาท

บริษัท บิทคับ ออนไลน์  ตกลงยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งตามที่คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งกำหนด  ได้แก่ ชำระค่าปรับทางแพ่ง 8 ล้านบาท และชดใช้ค่าใช้จ่ายของสำนักงานในการตรวจสอบ 53,764 บาท

ส่วน นายอนุรักษ์ เชื้อชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้มีอำนาจจัดการ บริษัทฯ ตกลงยินยอมชำระค่าปรับทางแพ่ง 8 ล้านบาท ห้ามซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลหรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย.2565 ถึงวันที่ 21 พ.ค.2566 ห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย.2565 ถึงวันที่ 21 พ.ย. 2566 และชดใช้ค่าใช้จ่ายของสำนักงานในการตรวจสอบ 53,764 บาท

สำหรับ นายสกลกรย์ สระกวี ตกลงยินยอมชำระค่าปรับทางแพ่ง 8 ล้านบาท ห้ามซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลหรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย.2565 ถึงวันที่ 21 พ.ค.2566 ห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ตั้งแต่วันที่ 22พ.ย.2565 ถึงวันที่ 21พ.ย.2566 ชดใช้ค่าใช้จ่ายของสำนักงานในการตรวจสอบ 53,764 บาท

ทั้งนี้จากกรณีบริษัท บิทคับ ออนไลน์ โดยนายสกลกรย์ ทำสัญญากับนายอนุรักษ์ เพื่อให้ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) ดูแลสภาพคล่องในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล Bitkub และสนับสนุนทางด้านการเงินให้นายอนุรักษ์กระทำการดังกล่าว ซึ่งในเดือนก.พ. 2562 นายอนุรักษ์ได้ทำการส่งคำสั่งจับคู่ซื้อขายเหรียญคริปโทเคอร์เรนซี BTC BCH ETH และ XRP ระหว่างกันเองในศูนย์ซื้อขาย Bitkub อันเป็นการทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับปริมาณการซื้อหรือขายสินทรัพย์ดิจิทัล และบริษัทบิทคับ

โดยนายสกลกรย์ ได้รับทราบเกี่ยวกับการกระทำของนายอนุรักษ์ แต่ไม่ได้มีการทักท้วงการกระทำความผิดของบริษัทบิทคับ ตามข้อกล่าวหา เกิดจากการสั่งการ หรือกระทำการหรือไม่สั่งการหรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำของนายสกลกรย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้มีอำนาจจัดการ ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทบิทคับ การกระทำความผิดของบริษัทบิทคับ ตามข้อกล่าวหา เกิดจากการสั่งการ หรือกระทำการหรือไม่สั่งการหรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำของนายสกลกรย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้มีอำนาจจัดการ ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทบิทคับ