ธ.กรุงเทพ เดินหน้าความยั่งยืน ย้ำเจตนา “เพื่อนคู่คิด” ภายใต้หลัก ESG

ธนาคารกรุงเทพ โดยประเสริฐ ดีจงกิจ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการ ฝ่ายทุนธนกิจ และ มนตรี อุปถัมภากุล เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Senior Vice President ฝ่ายทุนธนกิจ ผู้ดำเนินรายการเสวนาบนเวที ร่วมงานเสวนา “มิติใหม่ของการลงทุน หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน” ที่จัดโดย บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ หรือ BTSG ตอกย้ำเจตนารมณ์ของธนาคารกรุงเทพ ในฐานะ “เพื่อนคู่คิด” ที่มีความมุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โอกาสนี้ สุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน, กมลมาศ นิ่มวัฒนา Group Treasurer บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ในฐานะผู้จัดงาน และ อริยา ติรณะประกิจ รองกรรมการผู้จัดการ สมาคมตราสารหนี้ไทย ร่วมในเวทีเสวนาครั้งนี้ด้วย