WHART ตอกย้ำผู้นำกองทรัสต์ Industrial ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

นายอนุวัฒน์ จารุกรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กลาง) บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด (WHAREM) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ WHART นำเสนอข้อมูลบริษัทฯ ภายในงานบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) ณ อาคาร ดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ โดยตอกย้ำผลการดำเนินการงวด 9 เดือนแรก ปี 2565 กองทรัสต์ฯ มีผลการดำเนินงานปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง อัตราการเช่าเฉลี่ย 92.49% มีรายได้รวม 2,336.50 ล้านบาท หรือ 20.9% ตามงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า และมีสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน (กำไรสุทธิ) เท่ากับ 1,361.19 ล้านบาท

สำหรับรอบผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 กองทรัสต์ WHART จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยในรูปเงินปันผลที่อัตรา 0.2553 บาทต่อหน่วย พร้อมระบุความคืบหน้าการเพิ่มทุนปี 2565 เพื่อลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินใหม่ 5 โครงการ โดยมีกำหนดการขายหน่วยในช่วง 7 – 18 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา โดยภายหลังการเข้าลงทุนเพิ่มดังกล่าว กองทรัสต์จะมีพื้นที่เช่าภายใต้การบริหารเพิ่มขึ้นเป็น 1.74 ล้านตารางเมตร หนุนมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์แตะที่ระดับกว่า 51,956.40 ล้านบาท ครองแชมป์ผู้นำกองทรัสต์ Industrial ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย