“ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล” เก็บ POLY เพิ่ม 2.87% หนุนถือหุ้น 7.47%

HoonSmart.com>> “ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล” นักลงทุนรายใหญ่ เข้าเก็บหุ้น POLY ผู้ผลิตชิ้นส่วนยางพลาสติก ซิลิโคนครบวงจร เพิ่ม 12.90 ล้านหุ้น สัดส่วน 2.8666% หนุนถือหุ้น 7.4666% ด้านราคาหุ้น POLY แรงต่อเนื่องตั้งแต่เข้าตลาด หนุน 6 วันทำการราคาพุ่ง 98%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาย ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล ได้มาหุ้นของบริษัท โพลีเน็ต (POLY) เมื่อวันที่ 18 พ.ย.2565 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา 12.90 ล้านหุ้น คิดเป็น 2.8666% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้นจำนวน 33.60 ล้านหุ้น คิดเป็น 7.4666% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ทั้งนี้ POLY ผู้ผลิตชิ้นส่วนบาง พลาสติก ซิลิโคนครบวงจร เพิ่งเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 16 พ.ย.2565 ราคา IPO หุ้นละ 6.80 บาท

หุ้น POLY ปรับตัวขึ้นแรงต่อเนื่อง 6 ทำการถึง 23 พ.ย.2565 ปรับตัวขึ้น 98.5% ขณะที่ความเคลื่อนไหวราคาหุ้น 18 พ.ย.ที่ผ่านมาที่นาย ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล เข้าทำรายการ ราคาหุ้นปิด 7.90 บาท +0.50 บาท หรือ +6.76% หลังจากนั้นวันที่ 21 และ 22 พ.ย.2565 ราคาปิดซิลลิ่งสองวันติด และล่าสุด 23 พ.ย.2565 ปิดที่ 13.50 บาท +0.30 บาท หรือ +2.27% มูลค่าการซื้อขาย 1,601.02 ล้านบาท