AMA ปันผลระหว่างกาล 0.15 บาท XD 8 ธ.ค.นี้

HoonSmart.com>> บอร์ด “อาม่า มารีน” เคาะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.15 บาท เตรียมขึ้น XD 8 ธ.ค.นี้ จ่ายเงิน 22 ธ.ค.65

บริษัท อาม่า มารีน (AMA) เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2565 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) ในวันที่ 9 ธ.ค.2565 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) 8 ธ.ค.2565 และจ่ายเงินในวันที่ 22 ธ.ค.2565