บีทีเอส กรุ๊ปฯ จับมือ กลุ่มธนาคาร จัดเสวนา “หุ้นกู้ส่งเสริม ความยั่งยืน”

HoonSmart.com>>บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ร่วมกับธ.กรุงเทพ, ธ.กรุงไทย,ธ.กสิกรไทย, ธ.ไทยพาณิชย์ และ ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย จัดเสวนา “หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน”  เพื่อต้องการให้ข้อมูลกับผู้ลงทุน และรับทราบ ถึงภาพรวมของตลาดตราสารหนี้ (หุ้นกู้) เพื่อความยั่งยืน (ESG Bond) และหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (SLB) รวมถึงสร้างการรับรู้ให้กับนักลงทุนว่าเมื่อเข้ามาลงทุนแล้ว จะทำให้เกิดผลกระทบ ด้านดีต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และสร้างความยั่งยืนได้อย่างไร

นางสาวอริยา ติรณะประกิจ รองกรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย กล่าวว่า ภาพรวมตลาด ESG Bond ได้แก่ Green bond, Social bond, Sustainability bond และ Sustainability-Linked Bond ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2565 มีมูลค่าการออกรวมทั้งสิ้น 158,140 ล้านบาท แบ่งเป็นการออกโดยภาครัฐบาล 105,000 ล้านบาท หรือ 66% และภาคเอกชน 53,140 ล้านบาท หรือ 34% ส่งผลให้ ESG Bond มีมูลค่าคงค้างอยู่ที่ 449,636 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 50% จากสิ้นปี 2564 ที่มีมูลค่า 299,296 ล้านบาท

โดยแนวโน้มการเสนอขาย ESG Bond เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผ่านการดำเนินนโยบายของรัฐบาล และกลยุทธ์ของการระดมทุนของทุกบริษัท โดยครึ่งปีแรกปี 2565 กลุ่มที่มีสัดส่วนการถือครอง ESG Bond มากที่สุด อันดับ 1 คือ กลุ่มบริษัทประกัน 25.56% อันดับ 2 คือ กลุ่มธนาคาร 20.16% อันดับ 3 คือ กองทุน กบข. 18.84% และอันดับ 4 กลุ่มนักลงทุนต่างชาติ 17.89%
ส่วนการจัดเสวนาในครั้งนี้ ก็เป็นหนึ่งในแนวทางการผลักดัน ESG Bond ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น และยังทำให้นักลงทุนเข้าถึงข้อมูลด้าน ESG ของตราสารได้สะดวกขึ้น และทำให้ผู้ออกตราสารระดมทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า หุ้นกู้ SLB ที่จะบริษัทฯ จะเสนอขายในครั้งนี้ เป็นมิติใหม่สำหรับการลงทุน ทุกคนที่เข้าลงทุนจะมีส่วนร่วมในการสร้างความยั่งยืนไปพร้อม ๆ กับบริษัทฯ ด้วยผลตอบแทนจากการลงทุนที่น่าพอใจ และความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ และมั่นใจว่า จะได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ลงทุน

โดยหุ้นกู้ SLB ที่ทำการเสนอขายในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 4 รุ่น กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน และจะเสนอขายระหว่างวันที่ 25 และ 28-29 พฤศจิกายนนี้ ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 5 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และ ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย โดยหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ที่ระดับ “A” จากทริสเรทติ้ง และกำหนดมูลค่าจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

“การออกหุ้นกู้ SLB ของบริษัทฯ ครั้งนี้สอดรับกับกลยุทธ์ระยะยาวด้านการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Strategy) ของบีทีเอส กรุ๊ปฯ โดยการคงสถานะความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) และกำหนดให้เพิ่มสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าที่มาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) อย่างน้อย 10% ของการดำเนินงาน” นายสุรยุทธ กล่าว