TSC เผยปี 65 ต้นทุนพุ่งฉุดกำไรลด จ่ายปันผล 0.60 บาท

HoonSmart.com>> “ไทยสตีลเคเบิล” เปิดกำไรงวดปี 65 สิ้นสุดก.ย. อยู่ที่ 209 ล้านบาท ลดลง 12% เหตุต้นทุนวัตถุดิบพุ่ง ด้านรายได้จากการขายยังเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 2,644 ล้านบาท

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล (TSC) เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 พ.ย.2565 อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานวันที่ 1 ต.ค. 2564 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2565 และกำไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.60 บาท กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) 3 ก.พ. 2566 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) 2 ก.พ.2566 และจ่ายเงินในวันที่ 24 ก.พ. 2566

ก่อนหน้านี้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 0.40 บาท รวมการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 หุ้นละ 1.00 บาท

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.2565 มีกำไรสุทธิ 208.61 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.80 บาท ลดลง 12% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 237.10 ล้านบาท เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้น ขณะที่รายได้จากการขายจำนวน 2,644.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41.83 ล้านบาท หรือ 1.61% เป็นผลจากอุตสาหกรรมยานยนต์เริ่มฟื้นตัวหลังจากเกิดสภาวะการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปีที่ผ่านมา

ด้านสภาอุตสาหกรรมรายงานตัวเลขยอดผลิต 9 เดือนที่ผ่านมาเทียบกับปีก่อนหน้า รถยนต์ผลิตลดลง 4.72% แต่การผลิตเพื่อส่งออกเพิ่มขึ้น 4.28% สำหรับรถจักรยานยนต์มีการผลิตเพิ่มขึ้น 15.26% โดยขายในประเทศเพิ่มขึ้น 4.92% แนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยหลังจากนี้คาดว่าจะฟื้นตัวดีขึ้นต่อเนื่อง หลังจากมีการปรกะกาศให้โควิด-19 เป็นโรคติดต่อที่ใช้เพียงมาตรการเฝ้าระวัง คาดว่าจะทำให้การท่องเที่ยวฟื้นตัว รวมถึงการจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนจะเพิ่มสูงขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงติดตามสถารณ์ใกล้ชิดและปรับแผนการดำเนินการให้ทันต่อทุกสถานการณ์ รวมถึงริเริ่มนำนวัตกรรมใหม่ๆ เช่นการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้า ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งยังช่วยลดต้นทุนในระยะยาวถือเป็นการลงทุนกับนวัตกรรมอย่างยั่งยืน