UBA เคาะไอพีโอ 1.70 บาท เข้าเทรด 7 ธ.ค.นี้

HoonSmart.com>>UBA เคาะราคาไอพีโอหุ้นละ  1.70 บาท  เปิดขาย 28-30 พ.ย.นี้ เทรด mai  7 ธ.ค. 2565   ชี้ราคาเหมาะสม ชูจุดเด่นกอด Backlog ทั้งภาครัฐ-เอกชน เพียบ  ซีอีโอ “สมชาติ สังหิตกุล ” เตรียมนำเงินไปลงทุนพัฒนาระบบสารสนเทศ เร่งวิจัยพัฒนาและเพิ่มบริการใหม่ มั่นใจผลักดันผลงานช่วง 1-3 ปีข้างหน้าโตแรง สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น

นายเอกจักร บัวหภักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์   ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ (UBA) เปิดเผยว่า บริษัทฯ กำหนดราคาขายหุ้นสามัญให้กับประชาชนทั่วไป (IPO) ราคา 1.70 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จำนวน 170 ล้านหุ้น หรือ 28.3% ของทุนจดทะเบียน

เปิดจองซื้อสำหรับประชาชนทั่วไป วันที่  28 – 30 พ.ย. 2565  เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ  (mai) หมวดธุรกิจบริการ วันที่ 7 ธ.ค. นี้ ใช้ชื่อย่อ “ UBA ”

สำหรับหุ้นเสนอขาย 170 ล้านหุ้น แบ่งออกขาย 3 ส่วน ประกอบด้วย 1. ผู้ถือหุ้นเดิมบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ (NWR) ไม่เกิน 15.3 ล้านหุ้น , บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น (SE) ไม่เกิน 10.20 ล้านหุ้น และ 3. ประชาชนทั่วไป 144.5 ล้านหุ้น

สำหรับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ มีจำนวน 170,000,000 หุ้น คิดเป็น 28.33% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในครั้งนี้  โดยแบ่งการเสนอขายออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 1.เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)  (NWR) ตามสัดส่วนการถือหุ้น UBA (Pre-emptive Right) จำนวนไม่เกิน 15,300,000 หุ้น

“การกำหนดราคาขายที่  1.70 บาท พี/อี 15.7 เท่า  เหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐาน ในฐานะผู้นำจัดการน้ำ เดินระบบ และบำรุงรักษาแบบครบวงจร โดยเป็นหุ้นสาธารณูปโภคที่อยู่ในอุตสาหกรรมเมกะเทรนด์และเป็นที่นิยมในปัจจุบัน มีงานโครงการที่เป็น Backlog ยังไม่ได้ส่งมอบมูลค่ากว่า 1,422 ล้านบาท รวมถึงการขยายงานในอนาคตจากกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นลูกค้ารายหลัก   ขณะเดียวกันมีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ที่โดดเด่น อีกทั้งมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมมายาวนาน 21 ปี” นายเอกจักร กล่าว

นายสมชาติ สังหิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร UBA กล่าวว่า การเข้าระดมทุนและจดทะเบียนใน mai ในครั้งนี้ จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุน ไปใช้ในการลงทุนพัฒนาระบบสารสนเทศ (Information System) ใช้ในการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างสินค้าและบริการใหม่ รวมทั้งเพื่อซื้อและปรับปรุงเครื่องจักรที่ใช้สนับสนุนการดำเนินงาน และชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน

รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการเติบโตให้กับบริษัทฯ รวมถึงโอกาสในการรับงานมากขึ้น ภายใต้จุดแข็งของ UBA ทั้งความได้เปรียบของการบริหารการจัดการแบบครบวงจร ทำให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด  มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในธุรกิจนี้มา 21 ปี  และการครองส่วนแบ่งตลาดอันดับ 1 ของงานระบบบำบัดน้ำเสียตลอดจนมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการอุโมงค์ระบายน้ำของ กทม.

“แนวโน้มผลการดำเนินงานในช่วง 1-3 ปี ข้างหน้า คาดว่าจะเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด หลังจากบริษัทฯ ได้เงินระดมทุน ทำให้เราเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน มีศักยภาพในการเข้าร่วมประมูลงานขนาดใหญ่มากขึ้น โดยเฉพาะการรับงานประมูลของกทม.ที่มีแผนก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย แผนขยายอุโมงค์ระบายน้ำ รวมทั้งกลุ่มลูกค้าเอกชน มูลค่างานประมาณ 10,000 ล้านบาท ในอีก 5 ปี ข้างหน้า นอกจากนี้การบังคับใช้กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการบําบัดนํ้าเสียที่เข้มงวดขึ้น  จึงคาดว่าบริษัทจะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นได้อย่างน่าสนใจ” นายสมชาติ กล่าวในที่สุด

สำหรับภาพรวมผลการดำเนินงานของ UBA ในปี 2562 ถึง 2564 และงวดเก้าเดือนแรก ปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้รวม 432.40 ล้านบาท 532.69 ล้านบาท 533.59 ล้านบาท และ 553.50 ล้านบาท ตามลำดับ ส่วนกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในช่วงปี 2562 ถึง 2564 และงวดเก้าเดือนแรกปี 2565 เท่ากับ 18.30 ล้านบาท 43.43 ล้านบาท 52.35 ล้านบาท และ 50.82 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิเท่ากับ 4.23%, 8.16%,  9.82% และ 9.53% ตามลำดับ