ธ.กรุงเทพ รับมอบโล่ที่ระลึก ‘พันธมิตรด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์’ จาก รองนายกฯ

ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร ธนาคารกรุงเทพ  รับมอบโล่ที่ระลึกจาก  ดอน ปรมัตถ์วินัย  รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะพันธมิตรด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพเอเปค ปี 2565 ของไทย และองค์กรที่สนับสนุนการประชาสัมพันธ์และองค์กรธุรกิจเพื่อสังคม (APEC Communication Partners) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินการจัดทำป้ายต้อนรับ ‘Welcome to APEC 2022’ ขนาด 18 x 200 เมตร ณ บริเวณเส้นทางออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ ที่เป็นเสมือน “ประตู” (Gateway) เข้าสู่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสถานที่จัดการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปค (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC) และการร่วมออกบูธกิจกรรมภายในศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 14-19 พฤศจิกายน 2565 ที่ล้วนเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุม APEC 2022