TEAMG เซ็นสัญญารับงานใหม่ 9 โครงการ มูลค่ากว่า 472 ลบ.

HoonSmart.com>> “ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์” เซ็นสัญญารับงานก่อสร้างโครงการใหม่เดือนส.ค.-ต.ค.65 รวม 9 โครงการ มูลค่ารวม 472 ล้านบาท “ผู้บริหาร” คาดโค้งสุดท้ายประมูลงานต่อเนื่อง มั่นใจรายได้ปี 65 โตตามเป้า

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ (TEAMG) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ลงนามสัญญาโครงการใหม่ที่สำคัญ ในเดือนส.ค. – ต.ค.2565 จำนวน 9 โครงการ มูลค่ารวม ประมาณ 472 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

โครงการดังกล่าว ประกอบด้วย 1. สัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ โดยบริษัท ซึ่งว่าจ้างโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย 2. สัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้างพร้อมบริหารโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ถนนอรุณอัมรินทร์ฯ บรมราชชนนีและ พรานนก โดยบริษัทและบริษัท เอทีทีคอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ว่าจ้างโดยการไฟฟ้านครหลวง

3.สัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้างพร้อมบริหารโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ส่วนต่อขยายตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง ถนนกรุงเทพ-นนทบุรีและถนนติวานนท์ โดยบริษัทและบริษัทเอทีทีคอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ว่าจ้างโดยการไฟฟ้านครหลวง

4. สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดตั้ง/ร่วมทุนในบริษัทในเครือและให้คำปรึกษาในการบริหารจัดการหลังการจัดตั้ง/ร่วมทุนเพื่อดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องของการประปานครหลวง ว่าจ้างโดย การประปานครหลวง 5.สัญญาจ้างออกแบบอาคารศูนย์บริการสุขภาพนานาชาติโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ โดยบริษัท และ บริษัท ทีม เอสคิว จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ว่าจ้างโดยกรมแพทย์ทหารเรือ กองทัพเรือ

6. สัญญาจ้างจัดหาและติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน เขื่อนลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา โดย บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด ซึ่งบริษัทย่อยของบริษัท ว้าจ้างโดยกรมชลประทาน 7. สัญญาจ้างจัดหาและติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน เขื่อนห้วยตาจูจังหวัดศรีสะเกษ โดยบริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ว่าจ้างโดยกรมชลประทาน

8. สัญญาจ้างจัดหาและติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน เขื่อนมูลบน จังหวัดนครราชสีมา โดยบริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ว้าจ้างโดยกรมชลประทาน และ 9. สัญญาจ้างจัดหาและติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน เขื่อนลำนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยบริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ว้าจ้างโดยกรมชลประทาน

ดร.อภิชาติ สระมูล ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ (TEAMG) เปิดเผยว่า ในช่วงปลายปี 2565 บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถเสนองานโครงการต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งโครงการภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน หลังจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะโครงการเมกะโปรเจกต์ของภาครัฐ และเอกชน ประกอบกับการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ ขยายบริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง สร้างการเติบโตของบริษัทฯ

อีกทั้งบริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยี BIM และ Digital Twin ยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย สู่อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมชูจุดแข็งด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมก่อสร้างที่สามารถลดการใช้ทรัพยากร และใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในงานก่อสร้างและการดำเนินงานออกแบบ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ทำให้ลดต้นทุน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ตลอดจนลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

“เมื่อเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง โครงการเมกะโปรเจกต์ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เริ่มทยอยประมูลโครงการต่างๆ เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความพร้อมที่จะเสนองานโครงการต่างๆ โดยใช้จุดแข็งด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมก่อสร้างที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐที่ต้องการลดปริมาณมลภาวะเป็นพิษต่อโลก จึงส่งผลให้บริษัทฯ มีงานในมือเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ มีรายได้เติบโตตามเป้าหมายปี 2565 ที่วางไว้” ดร.อภิชาติ กล่าว