“จันทิรา ลือสกุล” โผล่ถือหุ้น AQUA 18.27%

HoonSmart.com>>”จันทิรา ลือสกุล” นักลงทุนรายใหญ่ โผล่ถือหุ้น AQUA สัดส่วน 18.27%

นางจันทิรา ลือสกุล รายงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ว่า วันที่ 11 พ.ย.2565 ได้มาหุ้นบริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น (AQUA) สัดส่วน  4.4989%  จำนวนหุ้นภายหลังการได้มา 10.68%

ต่อมาวันที่ 14 พ.ย. 2565 ได้มาหุ้น AQUA อีก 7.5955%  รวมถือหุ้นภายหลังการได้มา 18.278%

สำหรับนางจันทิรา ลือสกุล เป็นนักลงทุนรายใหญ่ ก่อนหน้าเข้ามาลงทุนหุ้น AQUA ได้ลงทุนหุ้นบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา (TNITY ) สัดส่วน 14.72% ก่อนทยอยซื้อหุ้น AQUA ต่อเนื่อง ซึ่งวันที่ 11 พ.ย. ได้มาหุ้น AQUA สัดส่วน 4.3467% ถือหุ้นรวม 10.32%

นอกจากนี้  นาย ภควันต์ วงษ์โอภาสี รายงานการได้มาหุ้น AQUA สัดส่วน 0.2625% รวมถือหุ้นภายหลังการได้มา 5.0743%

น.ส.กัญจนารัศม์ วงศ์พันธุ์ รายงานการได้มาหุ้น AQUA สัดส่วน 1.50% รวมจำนวนหุ้นได้มา 11.29%