กสทช. คอนเฟิร์ม !!! กล่องทีวีอินเทอร์เน็ต ดูบอลโลกได้หมด

กสทช.คอนเฟิร์มแล้ว!! กล่องทีวีอินเทอร์เน็ต ต้องดูบอลโลกได้หมด ตามเจตนาที่ กสทช. ให้งบไป

วันนี้ (21 พ.ย.65) สมาคมทีวีดิจิทัล นำโดย นายเดียว วรตั้งตระกูล ผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ช่องวัน 31 ในฐานะเลขาธิการสมาคมทีวีดิจิทัล นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ ที่ปรึกษา บริษัท เนชั่น กรุ๊ป  ในฐานะกรรมการสมาคมทีวีดิจิทัล เข้ายื่นหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ให้วินิจฉัยกรณีมอบลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2022 เท่าเทียมหรือไม่ โดยมี พ.ต.อ.ประเวศน์ มูลประมุข เลขานุการประจำประธาน กสทช. รับมอบ

ใจความหนังสือระบุให้ กสทช.ตรวจสอบ และวินิจฉัยว่า การจัดสรรครั้งนี้มีความถูกต้องเป็นธรรมหรือไม่ ตามรายละเอียดดังนี้

1.การจัดสรรแมตซ์ในการถ่ายทอดสดให้แก่ช่องต่าง ๆ ควรเป็นไปตามมติในการให้เงินสนับสนุนของ กสทช.ทั้ง 64 แมตช์ ไม่ใช่เพียง 32 แมตช์ และได้รับหลังจากที่ผู้สนับสนุนหลัก (กลุ่มทรู ซึ่งมีธุรกิจเป็นช่องทีวีดิจิทัล) ได้เลือกแมทช์สำคัญไปแล้ว สะท้อนถึงความไม่ทั่วถึงและไม่เท่าเทียมอย่างมาก

2.ช่องทีวีดิจิทัล ได้รับการจัดสรรลิขสิทธิ์เพียง 32 แมตช์ ซึ่งเป็นแมทช์ที่เหลือจากที่กลุ่มทรู เป็นสัดส่วนที่ไม่เป็นธรรม และผิดต่อหลักการ “ทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ” เอื้อประโยชน์กับเอกชนรายใดรายหนึ่งอย่างชัดเจน

3.การกีฬาแห่งประเทศไทย มีการจัดสรรการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 -16.00 น. โดยให้สิทธิ์แก่กลุ่มทรูที่เป็นผู้สนับสนุนหลักเลือกแมทช์ต่าง ๆ ก่อนแบ่งส่วนที่เหลือจากการเลือก 32 แมตช์ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ทั้ง 21 ช่องที่ร่วมถ่ายทอด

นอกจากนี้ สื่อมวลชนยังได้สอบถามถึงการที่ทรูส่งจม. แจ้งผู้ประกอบการ IP TV ว่า กล่องทีวีอินเทอร์เน็ต หรือ IP TV ไม่สามารถดูได้นั้น กสทช มีความเห็นว่าอย่างไร

พ.ต.อ.ประเวศน์ ให้คำตอบชัดเจน “ปกติก็ต้องดูได้หมด ตามเจตนาที่ กสทช ให้งบไป ก็เพื่อให้ได้ชมทุกช่องทาง ปกติก็ต้องไม่บังคับ ต้องฟรีทุกช่องทาง”

สอดคล้องกับที่ นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช. เคยกล่าวว่าที่ประชุม กสทช. โดยกรรมการเสียงข้างมาก มีมติ “อนุมัติ” สนับสนุนเงินงบประมาณให้ กกท. เพื่อการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย 2022 ตามจำนวนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง แต่ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ 600 ล้านบาท

โดยเป็นเงินงบประมาณจาก กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กองทุน กทปส.) ซึ่งการสนับสนุนงบประมาณเพื่อถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2022 ทั้ง 64 แมทช์

ที่ประชุม กสทช. ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าว เป็นการดำเนินการเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม อย่างทั่วถึง ตามมาตรา 52 (1) แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

รวมทั้งเป็นการดำเนินการเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการและคนด้อยโอกาสให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้อย่างเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป ตามมาตรา 36 และมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ. ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ซึ่ง กสทช. สามารถดำเนินการได้ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน กทปส.

อีกทั้งการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย (FIFA World Cup Final) เป็น 1 ใน 7 รายการกีฬา ที่ กสทช. กำหนดไว้ในประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2555 (Must Have) ที่กำหนดให้รับชมผ่านช่องทางฟรีทีวี

กสทช. โดยกรรมการเสียงข้างมาก อนุมัติเงินจากกองทุน กทปส. 600 ล้านบาท (รวมภาษีและอากรอื่นใด) เพื่อให้คนไทยทุกคนสามารถรับชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2022 ทั้ง 64 แมทช์ ผ่านฟรีทีวีทุกแพลตฟอร์ม เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการ ผู้มีรายได้น้อย และคนด้อยโอกาสให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้อย่างเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป