TU รุกซื้อหุ้น 50% ผู้นำผลิตตับปลาคอดประเทศไอซ์แลนด์

HoonSmart.com>>”ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป” ซื้อหุ้น 50% “อีเจียร์ ซีฟู้ด” ต่อยอดการเติบโตทางธุรกิจผลิตตับปลาคอดให้กับแบรนด์ต่างๆของ TU อาทิ แบรนด์คิง ออสการ์ และรูเก้น ฟิช รวมถึง ธุรกิจรับจ้างผลิตสินค้าตามคำสั่งของลูกค้า (OEM)

วัตถุประสงค์การลงทุนในธุรกิจการผลิตตับปลาคอด เพื่อเสริมสร้างการสร้างการเติบโตทางธุรกิจผลิตตับปลาคอดให้กับแบรนด์ต่างๆของ TU อาทิ แบรนด์คิง ออสการ์ และรูเก้น ฟิช รวมถึง ธุรกิจรับจ้างผลิตสินค้าตามคำสั่งของลูกค้า (OEM)

นาย ธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารบริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (TU) เปิดเผยว่า บริษัทย่อยในนอร์เวย์ คือ King Oscar AS ได้เข้าไปถือหุ้น 50% ของทุนจดทะเบียน 134,100,000 โครนาไอซ์แลนด์หรือประมาณ 33 ล้านบาท ในบริษัท อีเจียร์ ซีฟู้ด ซึ่งเป็นผู้นำการผลิตตับปลาคอดจากประเทศไอซ์แลนด์ ในเดือนพ.ย.2565

ไทยยูเนี่ยนได้เข้าลงทุนเชิงกลยุทธ์ใน อีเจียร์ ซีฟู้ด ในปี 2562 มีส่วนในการสร้างการเติบโตทางธุรกิจให้กับแบรนด์ต่างๆ ของไทยยูเนี่ยน โดยเฉพาะแบรนด์คิง ออสการ์ และรูเก้น ฟิช รวมถึงธุรกิจของบริษัทในการรับจ้างผลิตให้กับลูกค้า

นายพอล รีแนน ประธานกรรมการบริหาร ภูมิภาคไทยยูเนี่ยน ยุโรป กล่าวว่า การผลิตสินค้าพรีเมียมของอีเจียร์ทำให้แบรนด์คิง ออสการ์ และ รูเก้น ฟิช สามารถขยายธุรกิจตับปลาคอด ไปสู่ตลาดใหม่ๆ ที่มีความสนใจในผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากประเทศไอซ์แลนด์ บริษัทหวังว่าการเข้าถือหุ้น 50%ในครั้งนี้ จะช่วยขยายการเติบโตทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี

เกอร์มันดิช พี เดวิดสัน ประธานกรรมการ บริษัท อีเจียร์ กล่าวว่า การร่วมมือกันในครั้งนี้ นับเป็นก้าวที่สำคัญของแวดวงอุตสาหกรรมอาหารบรรจุกระป๋องของไอซ์แลนด์ การลงทุนของไทยยูเนี่ยน ทำให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนได้ในช่วงเวลาหลายปีต่อจากนี้ และด้วยธุรกิจของไทยยูเนี่ยนที่มีความเข้มแข็งในตลาดยุโรปและตลาดอื่นๆ ทั่วโลก ทำให้สามารถขยายธุรกิจผลิตภัณฑ์ตับปลาคอดคุณภาพเยี่ยมจากไอซ์แลนด์ออกไปได้

การจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งที่เชื่อถือได้ บริษัท อีเจียร์ จัดหาปลาคอดจาก Icelandic Responsible Fisheries เป็นโครงการการจัดทำประมงอย่างมีความรับผิดชอบในประเทศไอซ์แลนด์ และผลิตภัณฑ์ของบริษัทยังได้รับการรับรองจาก Marine Stewardship Council หรือ MSC ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับโลกในแวดวงผู้เชี่ยวชาญว่าเป็นเครื่องยืนยันความยั่งยืนของอาหารทะเลที่ดีที่สุด