เชือดบล.เอเชียเวลท์สังเวย MORE สั่งระงับทำธุรกิจ พบขโมยเงินลูกค้า

HoonSmart.com>>คณะกรรมการกำกับตลาดทุน (ก.ต.ท.) มีมติระงับการประกอบธุรกิจบล. เอเชีย เวลท์ ชั่วคราว หลังพบนำเงินของลูกค้าที่อยู่ในบริษัทไปชำระค่าซื้อหุ้น”มอร์ รีเทิร์น”กับสำนักหักบัญชี โดยลูกค้าไม่ยินยอมเป็นเงิน 157.99 ล้านบาท สั่งให้คืนเงิน 20 พ.ย.นี้ ด้านก.ล.ต.สั่งให้บอร์ด MORE ชี้แจงด่วนภายใน 7 วัน หลังมีมติให้ทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ขายหุ้นเพิ่มทุน “อมฤทธิ์ ”  ขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมด ระทึก! วันศุกร์ที่ 18 พ.ย. ตลท.ส่งผลสอบกรณีมอร์ รีเทิร์นถึงมือผบชก. แฉรายชื่อ 24 ราย โยงใย”คนซื้อหุ้น 4,000 ล้านบาท” บช.ก. ร่วม ก.ล.ต. สอบปั่นหุ้นหรือไม่

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการ ก.ต.ท.มีมติให้บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ ระงับการประกอบธุรกิจเป็นการชั่วคราว หลังตรวจพบว่า บริษัทมีการนำเงินของลูกค้าที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทไปชำระเป็นค่าซื้อหลักทรัพย์กับสำนักหักบัญชี โดยลูกค้าไม่ได้มีคำสั่งหรือยินยอม เป็นจำนวนเงิน 157.99 ล้านบาท

พร้อมสั่งให้นำเงินมาคืนลูกค้าภายในวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565 พร้อมจัดให้มีระบบงานในการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีก ภายในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 และอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าของบริษัท เพื่อให้ลูกค้าสามารถดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้าที่มีอยู่กับบริษัทได้ตามความประสงค์ของลูกค้า ภายในระยะเวลาที่ตกลงกับลูกค้า ทั้งนี้ ค่าซื้อหลักทรัพย์ คือหุ้นบริษัท มอร์ รีเทิร์น (MORE)

นอกจากนี้ ก.ล.ต.สั่งให้คณะกรรมการ MORE ชี้แจงด่วนภายใน 7 วัน  ข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้บริหารนายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ และการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมด โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (whitewash) หลังจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า ผู้ถือหุ้นไม่ควรลงมติอนุมัติ มีข้อสังเกตเหตุการณ์ความผิดปกติของราคาหุ้น ส่งผลกระทบต่อราคาขายหุ้น ความจำเป็นเพิ่มทุน

บอร์ด MORE มีมติวันที่ 11 ส.ค.2565 ให้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 300 ล้านหุ้น หรือ 4.39% จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด คือนายอมฤทธิ์ ทำให้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 1,847.8 ล้านหุ้น หรือ 27.05%

ส่วนกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์จะส่งข้อมูลผลตรวจสอบการซื้อขายหุ้น MORE ในวันที่ 10 พ.ย.ที่ผิดปกติ ให้กับพลตำรวจโท จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง (ผบช.ก.) ในวันที่ 18 พ.ย.นี้ จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น  นักลงทุนที่ขายหุ้น MORE จำนวน 24 ราย  โยงใยกับคนซื้อหุ้น จำนวน 1,500 ล้านหุ้น มูลค่ารวมกว่า 4,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการก.ล.ต.และ พล.ต.ท.จิรภพ ร่วมหารือกรณีการซื้อขายหุ้น MORE ว่ามีการกระทำที่เป็นความผิด หรือ ฝ่าฝืน พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 หรือ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ มีผู้ใดหรือกลุ่มบุคคลใด เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด หลังตลาดหลักทรัพย์แจ้งว่า พบความผิดปกติ และให้หยุดพักการซื้อขาย (SP)

อ่านข่าว

เชือดบล.เอเชียเวลท์สังเวย MORE สั่งระงับทำธุรกิจ พบขโมยเงินลูกค้า