ธ.กรุงเทพ หนุนธุรกิจโกอินเตอร์ ชูอาเซียนภูมิภาคแห่งการเติบโต 

HoonSmart.com>>ธนาคารกรุงเทพ ขานรับโอกาส “อาเซียน” ภูมิภาคแห่งการเติบโต ใช้จุดแข็งด้านเครือข่ายสาขาในภูมิภาค หนุนลูกค้าให้เติบโตในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมตอกย้ำความเป็น “ธนาคารชั้นนำระดับภูมิภาค”

นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ  กล่าวในการสัมมนาหัวข้อ Looking Ahead – The View from Asia (มองไปข้างหน้า – มุมมองจากเอเชีย) ในงาน Bloomberg Business Summit at APEC ว่า อาเซียนยังคงเป็นภูมิภาคแห่งการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งฟื้นตัวกลับมาได้อย่างรวดเร็วหลังผ่านพ้นปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19

นอกจากนี้ อาเซียนได้รับประโยชน์อย่างมากจากนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนของประเทศคู่ค้าต่าง ๆ โดยเฉพาะจีนที่กำลังสร้างห่วงโซ่อุปทานให้เกิดขึ้นทั่วอาเซียน อย่างไรก็ตาม ความท้าทาย จากโควิด-19 ยังได้ยกระดับความสำคัญของการพึ่งพาปัจจัยภายในประเทศเช่นเดียวกับการใช้ประโยชน์จากโลกาภิวัตน์เพื่อความมั่นคงด้านซัพพลายเชน

นายชาติศิริ กล่าวว่า “โลกาภิวัตน์เป็นประเด็นที่ทุกประเทศให้ความสำคัญตลอด 40 ปีที่ผ่านมา โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งเราได้เห็นแล้วว่า ในระหว่างการแพร่ระบาดของโควิด-19 นั้น ซัพพลายเชนบางระบบที่มีประสิทธิภาพสูง ก็ยังได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง จากปัจจัยเกี่ยวเนื่อง เช่น การปิดโรงงานชั่วคราว หรือการหยุดชะงักของระบบขนส่งทั่วโลก เป็นต้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการเสริมสร้างความมั่นคงในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาค รวมทั้งการสร้างความสมดุลระหว่างการเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานระดับโลกที่มีประสิทธิภาพ และเดินหน้าเสริมความมั่นคงภายในประเทศและระดับภูมิภาค”

ธนาคารกรุงเทพมีฐานธุรกิจและตลาดที่แข็งแกร่งในประเทศไทย โดยเป็นธนาคารที่ใหญ่เป็นอันดับ 6 ในภูมิภาคเมื่อพิจารณาจากสินทรัพย์ และเป็นธนาคารไทยที่มีการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศมากที่สุด

“ธนาคารมีเครือข่ายสาขามากกว่า 30 แห่ง ครอบคลุม 13 เขตเศรษฐกิจสำคัญ และยังมีสาขากว่า 270 แห่งของธนาคารเพอร์มาตาในอินโดนีเซีย ซึ่งธนาคารกรุงเทพได้เข้าซื้อกิจการมาในปี พ.ศ. 2563” นายชาติศิริกล่าว “เรายังคงเชื่อมั่นในตลาดอาเซียนและแนวโน้มในอนาคตที่ยังสดใส ปัจจุบันเรามีฐานธุรกิจการเงินที่มั่นคงในประเทศซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุด 2 อันดับแรกของอาเซียน คือ อินโดนีเซียและไทยแล้ว โดยอินโดนีเซียกำลังฟื้นตัว ส่วนประเทศไทย ภาคการท่องเที่ยวซึ่งเป็นเครื่องยนต์สำคัญของระบบเศรษฐกิจก็กำลังฟื้นตัว โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในประเทศแล้ว 8 ล้านคนในปีนี้ และจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง”

นายชาติศิริ กล่าวด้วยว่า ธนาคารยังคงมีสถานะที่แข็งแกร่งในตลาดหลักอื่น ๆ เช่นกัน ทั้งเวียดนามและฟิลิปปินส์ โดยเศรษฐกิจของเวียดนามในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ เติบโตถึง 8.83% การส่งออกเพิ่มขึ้น 17.3% ด้วยมูลค่าสูงกว่า 2.8 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ด้วยวิสัยทัศน์ของการเป็นธนาคารชั้นนำระดับภูมิภาคที่ต้องการมีส่วนร่วมสร้างอนาคตที่สดใสให้แก่อาเซียน ธนาคารได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงการใหม่ ๆ ที่เพิ่มศักยภาพและความแข็งแกร่งให้แก่ภูมิภาคในด้านการเชื่อมต่อด้านดิจิทัล การสร้างความร่วมมือด้านการเงินระหว่างประเทศ และระบบการชำระเงินข้ามพรมแดน โดยมีโครงการที่สำคัญ เช่น Contour ที่นำ Enterprise Blockchain มาพัฒนาด้านการออก Letter of Credit (L/C) ระบบการชำระเงินข้ามพรมแดนที่ได้เริ่มความร่วมมือกับหลากหลายประเทศในอาเซียน บริการด้านการเงินและการจัดการเงินสดสำหรับธุรกิจและสินเชื่อเพื่อซัพพลายเชน การพัฒนาเครือข่ายสาขาระหว่างประเทศที่แข็งแกร่ง และการเข้าลงทุนกิจการธนาคารเพอร์มาตาในอินโดนีเซีย