“ประยุทธ มหากิจศิริ” ขาย SUSCO กว่า 2.9 ล้านหุ้น เหลือถือ 9.7208%

HoonSmart.com>> “ประยุทธ มหากิจศิริ” เฉือนขายหุ้น SUSCO ออกกว่า 2.97 ล้านหุ้น สัดส่วน 0.2976% เหลือถือหุ้นในมือ 9.7208%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาย ประยุทธ มหากิจศิริ จำหน่ายหุ้นของบริษัท ซัสโก้ (SUSCO) เมื่อวันที่ 15 พ.ย.2565 จำนวน 2,976,400 หุ้น หรือคิดเป็น 0.2976% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้นภายหลังการจำหน่ายจำนวน 97,208,600 หุ้น คิดเป็น 9.7208% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ความเคลื่อนไหวหุ้น SUSCO เมื่อวันที่ 15 พ.ย.ที่ผ่านมา เปิด 4.30 บาท ขึ้นไปแตะสูงสุด 4.38 บาท และปิดต่ำสุดที่ราคา 4.16 บาท -0.12 บาท หรือ -2.80% มูลค่าการซื้อขาย 90.24 ล้านบาท

ราคาล่าสุดปิดตลาด 16 พ.ย.2565 อยู่ที่ 4.22 บาท +0.06 บาท หรือ +1.44% มูลค่าการซื้อขาย 44.93 ล้านบาท