AQUA ไฟเขียวศึกษาลงทุนธุรกิจการบิน-โลจิสติกส์

HoonSmart.com>> บอร์ด “อควา คอร์เปอเรชั่น” เคาะศึกษาเข้าลงทุนธุรกิจการบินรายใหญ่ มองโอกาสลงทุนช่วงเวลาเหมาะสม ธุรกิจท่องเที่ยวทั่วโลกกำลังฟื้นตัว พร้อมเล็งลงทุนธุรกิจโลจิสติกส์ภาคพื้นดินรายใหญ่เพิ่ม

นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น (AQUA เผยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัทฯ ไฟเขียวการอนุมัติลงนามในบันทึกข้อตกลงที่ทำกับผู้ประกอบการคมนาคมทางอากาศรายหนึ่ง เพื่อเข้าศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทดังกล่าว และตรวจสอบสถานะของกิจการก่อนที่จะพิจารณาทำรายการซื้อขายหุ้นสามัญ โดยเมื่อวันที่ 7 พ.ย.2565 บริษัทฯ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงและได้มีการวางเงินมัดจำแบบรับคืนได้เมื่อตรวจสอบสถานะกิจการเสร็จสิ้นแล้วจำนวน 85 ล้านบาท

ชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์

“การเลือกเข้าศึกษาการลงทุนในธุรกิจการบินครั้งนี้ ทางบริษัทฯ เล็งเห็นแล้วว่าเป็นโอกาสการลงทุนในช่วงเวลาที่ค่อนข้างเหมาะสม เนื่องจากธุรกิจท่องเที่ยวทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทยกำลังกลับมาฟื้นตัวอย่างเห็นได้ชัดเจน นอกจากนี้ยังเล็งให้เข้าศึกษาการลงทุนในธุรกิจโลจิสติกส์ภาคพื้นดินเจ้าใหญ่เพิ่มภายในปีนี้ด้วย” นายชัยพิพัฒน์ กล่าว

ทั้งนี้ หากการทำธุรกรรมการลงทุนใดสำเร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯจะรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และแจ้งต่อผู้ถือหุ้น และ/หรือ นักลงทุน ให้ได้รับทราบอย่างชัดเจน เพื่อให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของการเลือกลงทุนในธุรกิจ Mega Trend ที่หลากหลายและพิสูจน์ถึงวิสัยทัศน์การลงทุนที่แม่นยำ”