กองทุนประกันชีวิต ออกบูธงานเสวนาความรู้ด้านประกันภัย ประจำปี 2565


กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมโครงการ “อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ณ ห้องลากูน่า แกรนด์ บอลรูม โรงแรมลากูน่าแกรนด์ แอนด์ สปา อ.เมือง จ.สงขลา โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ให้แก่เกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกองทุนประกันชีวิตได้เข้าร่วมออกบูธเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกองทุนประกันชีวิต เงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ ตลอดจนสิทธิประโยชน์ที่เกิดจากการเอาประกันให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน