AIS เดินหน้าซื้อหุ้น TTTBB-JASIF สุดคุ้มระยะยาว โตก้าวกระโดด

HoonSmart.com>>คณะกรรมการบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) หรือ AIS  ไฟเขียวให้ดำเนินการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท ทริปเปิลทรี บรอดแบนด์ (TTTBB) และซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน หรือ JASIF  จำนวน 19% แม้ข้อเสนอของบริษัทในการขอปรับแก้ไขสัญญาเช่า และขอยกเลิกสัญญารับประกันรายได้ จะไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของ JASIF เมื่อวันที่ 18 ต.ค.2565 ก็ตาม เพราะมองประโยชน์ระยะยาวคุ้มค่า สำหรับ AIS และประเทศไทย

“AIS สามารถขยายธุรกิจบรอดแบนด์อย่างก้าวกระโดด ขยับเป็นเบอร์ 2 เน็ตบ้าน   จากฐานลูกค้า 2 ล้านราย เป็น 4.4 ล้านรายทันที และจะสามารถใช้ประโยชน์จากโครงข่ายของ 3BB และ JASIF รวมถึงทีมงานติดตั้ง และช่องทางการขายที่ทำให้ประหยัดต้นทุนร่วมกันและสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญ AIS มีโอกาสเดินหน้าตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานของตนเอง เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต และลดการพึ่งพิงกองทุน JASIF ทำให้สามารถสร้างโอกาสในการเติบโต สร้างมูลค่าเพิ่ม และกระแสเงินสดที่มั่นคงได้ในระยะยาว”

สำหรับสัญญาระหว่าง TTTBB และ JASIF จะมีอายุสิ้นสุดลงในต้นปี 2575 เท่านั้น ตามที่ผู้ถือหน่วย JASIF ไม่อนุมัติข้อเสนอการต่ออายุสัญญาเช่าไปอีก 6 ปี การแก้ไขสัญญาเช่าและการยกเลิกสัญญารับประกันรายได้ตามที่ AIS เสนอ ซึ่งการจะต่อสัญญาหรือไม่ จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ AIS ในอนาคต โดยความเหมาะสมของต้นทุนการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้ AIS และ 3BB คงความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะมีการพิจารณาหากว่ากองทุน JASIF สามารถลดค่าเช่าให้แก่ 3BB ได้อย่างมีนัยสำคัญ

อย่างไรก็ตาม JASIF ไม่สามารถเจรจาปรับลดค่าเช่าได้ หนึ่งในทางเลือกเพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาวของ AIS ได้แก่การจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานของตนเอง เพื่อให้สามารถแข่งขันด้านต้นทุนอย่างมีความเหมาะสมมากขึ้นและสนับสนุนการขยายโครงข่ายในอนาคต

สำหรับขั้นตอนต่อไป AIS จะดำเนินการขออนุญาตในการเข้าทำธุรกรรมจาก คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ก่อนที่จะลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นและหน่วยลงทุนดังกล่าว โดย AIS คาดว่าธุรกรรมดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาส 1 ปี 2566  ซึ่งจะส่งเสริมการพัฒนาด้านดิจิทัลของประเทศไทย ทำให้คนไทยได้รับบริการอินเทอร์เน็ตบ้านที่มีคุณภาพและราคาถูกลง