ไฟเขียว KTMS นับ 1 ไฟลิ่ง …ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมครบวงจร

HoonSmart.com>>ก.ล.ต.ไฟเขียวนับ 1 ไฟลิ่ง “เคที เมดิคอล เซอร์วิส” (KTMS) IPO รายแรกฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เตรียมขาย 76.64 ล้านหุ้น ชูจุดเด่น ผู้นำบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ครบวงจร


นายเอกจักร บัวหภักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส ( KTMS ) เปิดเผยว่า สำนักงาน ก.ล.ต. นับ 1 ไฟลิ่ง KTMS แล้ว โดยมีแผนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 76.64 ล้านหุ้น หรือ 25.55% ของหุ้นจดทะเบียนทั้งหมด 150 ล้านบาท หรือ 300 ล้านหุ้น  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เข้าตลาด เอ็ม เอ ไอ ปลายปีนี้ ในหมวดธุรกิจบริการ (SERVICE)

สำหรับ KTMS  เป็นผู้นำบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมรายแรก  ในรูปแบบคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม และหน่วยไตเทียมในโรงพยาบาล  (Outsource ) รวมทั้งขายและให้บริการการแพทย์ครบวงจร  ที่เข้าระดมทุนในตลาด mai

ปัจจุบัน KTMS  มีเครื่องไตเทียม  จำนวน 254 เครื่อง มีหน่วยไตเทียม จำนวน 20 สาขา ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ ทั้งภาคกลางและกรุงเทพมหานคร 2 สาขา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 สาขา ภาคเหนือ 4 สาขา ภาคตะวันออก 2 สาขา และภาคตะวันตก 2 สาขา

นางสาวกาญจนา พงศ์พัฒนะเดชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร KTMS  กล่าวว่า วัตถุประสงค์ระดมทุน ครั้งนี้  นำเงินทุนใช้ในสถานพยาบาลฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม รวมถึงโครงการลงทุนในโรงงานผลิตน้ำยาไตเทียม และศูนย์บริการวิศวกรรม และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนธุรกิจลงทุนอื่น ๆ

สำหรับ KTMS มี 3 บริษัทย่อย  ประกอบด้วย 1 บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“IRV”) ออกแบบ ติดตั้งระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ ระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม  2.บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด (“MV”) ให้บริการออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ท่อลมรับ-ส่ง สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ รวมทั้งบริการดูแลบำรุงรักษาระบบ และ 3.) บริษัท เนโฟร วิชั่น จำกัด (“NEP”) ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมทั้งในรูปแบบคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม และหน่วยไตเทียมในโรงพยาบาล

จุดเด่นของ KTMS เป็นผู้นำให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม แบบครบวงจร (One-stop Services) ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ากลุ่มโรงพยาบาลรัฐ  มีการต่อสัญญาการให้บริการมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 5 ปี รวมถึงบริษัทย่อยที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ และระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมมากกว่า 20 ปี  ได้รับการสนับสนุนจากโครงการสวัสดิการด้านสุขภาพภาครัฐ เป็นการส่งเสริมให้มีจำนวนผู้ป่วยใช้บริการกับกลุ่มบริษัทฯมากยิ่งขึ้น

นายศุภณัฐ พร้อมศิริพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน  KTMS  กล่าวว่า ผลการดำเนินงาน  2562-2564 และงวด 9 เดือนปี 2565 ทางกลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการเท่ากับ 182.64 ล้านบาท 212.54 ล้านบาท 310.30 ล้านบาท และ 277.32 ล้านบาท ตามลำดับ

มีรายได้หลักจากการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จากการขยายจำนวนสาขาสถานพยาบาลฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

งวดเก้าเดือน ปี 2565 กลุ่มบริษัทฯมีสถานพยาบาลฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 20 สาขา เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 2 สาขา และมีเครื่องไตเทียม 254 เครื่อง เพิ่มขึ้นจาก ปี 2564 จำนวน 26 เครื่อง

กำไรสุทธิในปี 2562-2564 และงวด 9 เดือนปี 2565 อยู่ที่ 0.56 ล้านบาท, ขาดทุนสุทธิ 26.62 ล้านบาท 16.80 ล้านบาท และ 15.66 ล้านบาท ตามลำดับ ส่วนอัตรากำไรสุทธิ 0.29%, ลดลง 12.52%, 5.41% และ 5.65% ตามลำดับ