หยวนต้า ยันการซื้อขายหุ้น MORE ไม่กระทบการดำเนินงาน

HoonSmart.com>> บล.หยวนต้า แถลงจากกรณีข่าวเกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อขายหุ้นของบริษัท มอร์ รีเทิร์น (MORE) ที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ไม่มีผลกระทบใดๆ กับการดำเนินงานและการให้บริการของบริษัทฯ ยันฐานะการเงิน เงินกองทุนเข้มแข็งสูงเป็นอันดับต้นๆ ของบริษัทหลักทรัพย์ในประเทศ

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ขอเรียนให้ทราบว่าธุรกรรมการซื้อขายหุ้น MORE ของลูกค้าของบริษัทฯ ในระหว่างวันที่ 10 และ 11 พฤศจิกายน 2565 ไม่มีผลกระทบใดๆ กับการดำเนินงานและการให้บริการของบริษัทฯ และจนถึงปัจจุบันยังไม่ทำให้เกิดความเสียหายกับบริษัทฯ แต่อย่างใด

อนึ่ง แนวทางในการซื้อขายหุ้น MORE อยู่ระหว่างการพิจารณาโดยหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเมื่อมีแนวทางที่ชัดเจนแล้ว บริษัทฯ จะมีการแจ้งให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการประกอบธุรกิจอย่างเป็นมืออาชีพและเป็นไปตามกฎหมาย โดยสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการบริหารจัดการด้านความเสี่ยงตามนโยบายการกำกับดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแนวทางของบริษัทแม่ที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์อันดับหนึ่งของไต้หวัน
นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังมีฐานะทางการเงินและเงินกองทุนที่เข้มแข็งและสูงเป็นอันดับต้นๆ ของบริษัทหลักทรัพย์ในประเทศ

จึงขอเรียนให้ท่านลูกค้ามั่นใจได้ว่าสินทรัพย์ของท่านปลอดภัยภายใต้การดูแลอย่างมืออาชีพของบริษัทฯ