บล.บัวหลวงเปิดบริการใหม่ Fixed Income Funds Package

หลักทรัพย์บัวหลวง เปิดตัวบริการใหม่ Fixed Income Funds Package ตัวช่วยบริหารพอร์ตการลงทุนผ่านกองทุนรวมตลาดเงินและตราสารหนี้แบบอัตโนมัติ ด้วยการกระจายการลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินและตลาดตราสารหนี้ ศึกษาข้อมูลแบบจัดเต็มได้ที่ https://bls.tips/FixedIncomeFundsPackage

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ BLS Customer Service โทร 0-2618-1111