‘กองทรัสต์ KTBSTMR’ โชว์ผลงานไตรมาส 3 โตต่อเนื่อง เตรียมจ่ายปันผล ในอัตรา 0.1854 บาทต่อหน่วยทรัสต์

HoonSmart.com>>ดาโอ รีท แมเนจเมนท์ (ประเทศไทย) เตรียมจ่ายปันผล กองทรัสต์ KTBSTMR ไตรมาส 3 ปี 2565 ในอัตรา 0.1854 บาทต่อหน่วยทรัสต์ ด้วยการบริหารและคุณภาพของสินทรัพย์ทำให้ผลการดำเนินงานเติบโตต่อเนื่อง รวม 3 ไตรมาส จ่ายผลตอบแทนไปแล้วคิดเป็น 5.36% หรือ 7.18% กรณีปรับปรุงให้เต็มปี (Annualized)/1  ผู้ถือหน่วยเตรียมรับเงินวันที่  8 ธ.ค.2565

นายพลสิทธิ ภูมิวสนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดาโอ รีท แมเนจเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ‘DAOL REIT’  ในฐานะผู้ก่อตั้งทรัสต์และผู้จัดการกองทรัสต์  เปิดเผยว่า ด้วยศักยภาพสินทรัพย์และการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ดี ส่งผลให้ในไตรมาสที่ผ่านมาทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เคทีบีเอสที มิกซ์ หรือ ‘KTBSTMR’ เติบโตต่อเนื่อง จึงได้พิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนสำหรับรอบผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2565 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2565 ในอัตรา 0.1854 บาทต่อหน่วยทรัสต์ รวมมูลค่ากว่า 55.89 ล้านบาท หรือคิดเป็น 92.39% ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วสำหรับรอบการดำเนินงานดังกล่าว

โดยกำหนดจ่ายประโยชน์ตอบแทนในวันที่ 8 ธ.ค. 2565 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทน (Record Date) ในวันที่ 23 พ.ย. 2565 นับเป็นการจ่ายอัตราผลตอบที่เพิ่มขึ้นจากรอบผลการดำเนินงานก่อนหน้า

ขณะเดียวกันกองทรัสต์ KTBSTMR ได้จ่ายประโยชน์ตอบแทนรวมกัน 3 ไตรมาสของปี 2565 คิดเป็นผลตอบแทนรวม 0.5366 บาทต่อหน่วย คิดเป็น 5.36% หรือคิดเป็น 7.18% กรณีปรับปรุงให้เต็มปี (Annualized) /1สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของสินทรัพย์และการบริหารของกองทรัสต์ ที่มีจุดเด่นในการเป็นกองทรัสต์อิสระที่ลงทุนในสินทรัพย์คุณภาพหลากหลาย

สำหรับ KTBSTMR เป็นกองทรัสต์อิสระแบบผสม’  ปัจจุบันมีทรัพย์สินภายใต้การบริหารจัดการ (AUM) รวมกว่า 3,765 ล้านบาท มีนโยบายกระจายลงทุนในทรัพย์สินหลากหลายประเภท ได้แก่ อาคารคลังสินค้า (Warehouse) โรงงาน (Factory) อาคารสำนักงาน (Office) และอาคารศูนย์การค้าประเภทคอมมูนิตี้มอลล์ (Community Mall)  และศูนย์รับฝากข้อมูล (Data Center)

อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจกองทรัสต์ KTBSTMR เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน สำหรับผู้ที่สนใจกองทรัสต์ KTBSTMR สามารถซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จากบริษัท ดาโอ รีท แมเนจเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด ผ่าน DAOL Contact Center 02-351-1800 กด 3