ก.ล.ต.จัดสัมมนาออนไลน์ โอกาสครบรอบ 30 ปี 9 พ.ย.นี้

HoonSmart.com>> ก.ล.ต.เตรียมจัดงานสัมมนาออนไลน์ “SEC Thailand International Digital Asset Webinar 2022” ในวันที่ 9 พ.ย.65 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล นักวิชาการ และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ เกี่ยวกับนโยบายและการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล รับชมการถ่ายทอดสด ผ่านเฟซบุ๊กเพจ “สำนักงาน กลต.”

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า “ก.ล.ต. เตรียมจัดงาน SEC Thailand International Digital Asset Webinar 2022 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองและความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล โดยได้เชิญผู้เกี่ยวข้องในแวดวงสินทรัพย์ดิจิทัลจากทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองและความคิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการ การประยุกต์ใช้ และนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล ผ่านการถอดบทเรียนจากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลทั่วโลก เพื่อนำมาปรับใช้กับแนวคิดการกำกับดูแลและการป้องกันความเสี่ยงของสินทรัพย์ดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม และสนับสนุนให้ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลเติบโตได้อย่างยั่งยืน และการสัมมนาในครั้งนี้ยังถือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบก่อตั้ง 30 ปี ก.ล.ต. อีกด้วย”

สำหรับการสัมมนาครั้งนี้ จะจัดเป็นรูปแบบออนไลน์ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 19.10 น. โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ Fireside Chat หัวข้อ “Recap on Digital Asset Market in 2022” กับคุณพิริยะ สัมพันธารักษ์ กรรมการสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย และกรรมการผู้จัดการ Chaloke.com การเสวนาหัวข้อ “Public policy issues on blockchain and digital asset” ร่วมเสวนาโดย Mr. Bruce Schneier ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางเทคโนโลยีและอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา Mr. Lim Tuang Lee ประธาน IOSCO Board-level Fintech Taskforce และ Assistant Managing Director (Capital Markets) ของ Monetary Authority of Singapore (MAS) และ Ms. Elisabeth Wallace รองผู้อำนวยการ ฝ่ายยุทธศาสตร์ นโยบายและความเสี่ยง Dubai Financial Services Authority (DFSA) และเสวนาหัวข้อ “What can we learn from the 2022 crypto market?” ร่วมเสวนาโดย นายแซม ตันสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด และนายวรพจน์ กิ่งแก้วก้านทอง Head of Investment บริษัท บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด ซึ่งการเสวนาดำเนินรายการโดย ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน