ตลาดรับวอร์แรนต์ TPS-W1 เทรด 8 พ.ย.นี้

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ mai รับวอร์แรนต์ “เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น” ชื่อย่อ TPS-W1 เริ่มซื้อขาย 8 พ.ย.65

ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) รับหลักทรัพย์ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญบริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น (TPS-W1) เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ่มทำการซื้อขายในวันที่ 8 พ.ย.2565

TPS-W1 จำนวน 83,992,192 หน่วย อัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ราคาการใช้สิทธิ 1.20 บาทต่อหุ้น อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (19 ต.ค.2565) กำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรก 31 มี.ค.2566 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 18 ต.ค. 2567

ราคาหุ้น TPS ณ เวลา 11.08 น. อยู่ที่ 3.58 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 926,890 บาท