TEAMG คว้างานที่ปรึกษารฟท.เส้นทางเชื่อมต่อ EEC

“TEAMG” เซ็นสัญญารับงานที่ปรึกษาเพิ่มประสิทธิภาพและความจุเครือข่ายการคมนาคมทางรถไฟเชื่อมต่อ 3 ท่าเรือ พื้นที่ EEC

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ (TEAMG) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 26 ก.ย.2561 บริษัทฯ ได้ลงนามเป็นผู้รับจ้างสัญญาที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลประกอบสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความจุเครือข่ายการคมนาคมทางรถไฟ ซึ่งครอบคลุมเส้นทางช่วงหัวหมาก-ฉะเชิงเทรา-ศรีราชาและโครงการรถไฟทางคู่ช่วงศรีราชา-มาบตพุด ซึ่งผู้ว่าจ้าง คือ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มูลค่าโครงการ 137,916,250 บาท ซึ่งเป็นส่วนของบริษัท 30,110,153บาท ระยะเวลาดำเนินงาน 246 วัน

โครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการย่อยในแผนการพัฒนาเครือข่ายการคมนาคมขนส่งทางรถไฟเพื่อเชื่อมต่อเขตพื้นที่อุตสาหกรรมสำคัญทั่วประเทศสู่ 3 ท่าเรือหลัก ประกอบด้วย ท่าเรือแหลมฉบัง,ท่าเรือมาบตพุดและท่าเรือสัตหีบ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญภายใต้แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เพื่อต่อยอดการเติบโตทางเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)