เมืองไทยประกันชีวิต ถวายผ้ากฐิน ประจำปี 2565

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต โดยนายโพธิพงษ์ ล่ำซำ ประธานกรรมการ, ยุพา ล่ำซำ เป็นประธานในพิธีถวายผ้ากฐิน ประจำปี 2565  เพื่อนำปัจจัยไปใช้ในการบูรณะปฏิสังขรณ์ วัดคงคาราม ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยมีสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ภูมิชาย ล่ำซำ ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ภคินีนาถ ติยะชาติ ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, สิริลักษณ์ รัตนไชย รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และนงลักษณ์ พุ่มน้อย รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส รวมถึงผู้บริหารและพนักงานบริษัท ผู้มีจิตศรัทธา บริษัทคู่ค้า ลูกค้า เข้าร่วมในพิธี

ในโอกาสนี้ บริษัทฯ ยังได้มอบเงินบริจาคผ้าป่าการศึกษาให้แก่โรงเรียนวัดคงคาราม (อินทราชผดุงศิลป์) โดยมีทอปัด พัฒนะสายสกุล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ วัดคงคาราม ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี