ธ.กรุงเทพ  ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ต่อเนื่องปีที่ 56

HoonSmart.com>>ธนาคารกรุงเทพ น้อมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 56 ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร พระอารามหลวง จ.สมุทรสงคราม โดยจัดขบวนแห่อัญเชิญอย่างยิ่งใหญ่ รวมพลังศรัทธาจากลูกค้า พนักงาน หน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่ ร่วมสืบสานพุทธศาสนา พร้อมถวายเงินกองบุญตั้งต้น จำนวนเงินทั้งสิ้น 15,185,395.60 บาท

ธนาคารกรุงเทพ  นำโดย นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการธนาคาร ประธานฝ่ายฆราวาส นายโชคชัย นิลเจียรสกุล กรรมการธนาคาร นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการบริหาร ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการรองผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท และดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน น้อมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 แด่พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ต่อเนื่องเป็นปีที่ 56 โดยพระสมุทรวชิรโสภณ (โสภณ ธมฺมโสภโณ) เจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นองค์ครองผ้าพระกฐินพระราชทาน

โอกาสนี้ หัวหน้าหน่วยราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นำโดย นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นายญาณทัธ สิริวัฒน์ วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม นางจิรประภา เอี่ยวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม และ พันตำรวจเอกศยาม อินทร์สุวรรณโณ ผู้กำกับการ สภ.เมืองสมุทรสงคราม ประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงให้เกียรติร่วมในพิธี ที่วัดเพชรสมุทรวรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดสมุทรสงคราม

พลังศรัทธาของคณะกรรมการธนาคาร คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า และประชาชนผู้มีจิตกุศลได้ร่วมทำบุญกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 15,185,395.60 บาท เพื่อเป็นกองบุญตั้งต้นในการสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ถวายหลวงพ่อบ้านแหลม

ทั้งนี้ ธนาคารกรุงเทพ นับเป็นสถาบันการเงินแห่งแรกที่ได้รับสนองพระมหากรุณาธิคุณน้อมนำผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายยังพระอารามหลวง หมุนเวียนเปลี่ยนไปทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย รวมถึงในต่างประเทศ ตั้งแต่ปี 2510 เป็นเวลายาวนานต่อเนื่องเป็นปีที่ 56 เพื่อร่วมธำรงไว้ซึ่งความสถาพรแห่งพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ด้วยหวังแบ่งเบาพระราชภาระและถือเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ให้เป็นประโยชน์ต่อพระภิกษุสามเณรที่มีศรัทธา เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป

สำหรับวัดเพชรสมุทรวรวิหาร พระอารามหลวง เดิมชื่อ ‘วัดศรีจำปา’ เป็นวัดโบราณ สร้างขึ้นตั้งแต่ประมาณแผ่นดินพระเจ้าปราสาททอง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่กลอง จากนั้นเมื่อปี พ.ศ. 2307 ชาวบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี อพยพหนีภัยสงครามมาอยู่ตำบลแม่กลอง บริเวณวัดศรีจำปา พร้อมตั้งเป็นหมู่บ้านบ้านแหลม และได้ช่วยกันบูรณปฏิสังขรณ์วัดศรีจำปา จึงเรียกชื่อวัดนี้ใหม่ว่า “วัดบ้านแหลม” ต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะวัดบ้านแหลมขึ้นเป็นพระอารามหลวง พร้อมพระราชทานนามว่า “วัดเพชรสมุทรวรวิหาร”

มีพระพุทธรูปสำคัญประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถ เรียกว่า “หลวงพ่อบ้านแหลม” เป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาตร ความสูง 2 เมตร 80 เซนติเมตร เป็นหนึ่งในห้า “พระเบญจภาคีวารีปาฏิหาริย์” ตามตำนานเล่าว่า มีพี่น้องชาวเมืองเหนือห้าคน บวชเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาจนสำเร็จเป็นพระอริยะ ครั้นพระอริยบุคคลทั้งห้าท่านดับขันธ์แล้ว ด้วยความปรารถนาจะช่วยให้ผู้คนทางใต้ได้พ้นทุกข์ ก็เข้าสถิตอยู่ในพระพุทธรูป 5 องค์ แล้วแสดงอิทธิฤทธิ์ให้พระพุทธรูปทั้งห้าลอยมาทางใต้ตามแม่น้ำ ประกอบด้วย หลวงพ่อบ้านแหลม หลวงพ่อพุทธโสธร หลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่ หลวงพ่อวัดไร่ขิง และหลวงพ่อทองวัดเขาตะเครา ภายในบริเวณวัดเพชรสมุทรวรวิหาร ยังมีพิพิธภัณฑ์สงฆ์ จัดแสดงพระพุทธรูป และพระเครื่องสมัยต่างๆ โบราณวัตถุ เครื่องลายคราม และ ธรรมมาสน์บุษบกสมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นต้น