LEO คว้ารางวัล Outstanding Investor Relations Awards

LEO คว้ารางวัล Outstanding Investor Relations Awards ในงาน SET Awards 2022

ภากร ปีตธวัชชัย (ซ้าย) กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบโล่รางวัลให้กับ สุรสิทธิ์ อัศวศักดิ์เสรี (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์  (LEO) เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล Outstanding Investor Relations Awards ในงาน SET Award 2022 กลุ่มบริษัทจดทะเบียนฯ ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคาตลาด (Market Cap.) สูงกว่า 1,500 ล้านบาท ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็ว ๆ นี้

รางวัลดังกล่าว เป็นรางวัลอันทรงเกียรติของตลาดทุนไทย ที่มอบให้บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ทั้งการพัฒนาศักยภาพการให้ข้อมูลธุรกิจที่มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ และการพัฒนาประสิทธิภาพช่องทางการสื่อสารแก่นักวิเคราะห์ นักลงทุน และผู้ถือหุ้น โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น