EXIM BANK หนุน ธ.กานาเดีย กัมพูชา ช่วยผู้ประกอบการลงทุน-นำเข้าสินค้าไทย

 ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนายเรย์มอนด์ เซีย เซย กวน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริหาร ธนาคารกานาเดีย กัมพูชา ร่วมลงนามในสัญญาสนับสนุนทางการเงินของ EXIM BANK จำนวน 12 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 450 ล้านบาท สำหรับให้ธนาคารกานาเดียนำไปใช้สนับสนุนผู้ประกอบการในกัมพูชาที่สนใจลงทุนในธุรกิจแฟรนไซส์ของไทยหรือโครงการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้าหรือบริการจากประเทศไทย ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่