ธอส. New Freshy ออมทรัพย์ ผลตอบแทนสูง 4.00% ต่อปี

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด เงินฝากออมทรัพย์ New Freshy ให้ผลตอบแทนสูงสุดถึง 4.00% ต่อปี แบ่งเป็น ตั้งแต่วันเปิดบัญชี-วันที่ 30 พ.ย.66 จะได้รับอัตราดอกเบี้ย 1.25% ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.66 – 1 ธ.ค.67 จะได้รับอัตราดอกเบี้ย 2.50% ต่อปี และตั้งแต่วันที่ 2 ธ.ค.67-2 มี.ค. 68 จะได้รับอัตราดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี โดยรับอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยรวมสูงถึง 2.11% ต่อปี (คำนวณจากวันสุดท้ายของการรับเปิดบัญชีและรับฝากเพิ่ม) เพียงเปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 10,000 บาท ดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้รับไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เปิดบัญชีและฝากเพิ่มได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 พ.ย.65 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ที่ G H Bank Call Center โทร 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์