ตลท.ปลื้ม 191 บจ.ระดมทุนผ่าน mai มูลค่าตลาด 5.63 แสนลบ.

Hoonsmart>>mai FORUM 2022 : มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 7 ผนึกกำลังสมาคม maiA และผู้บริหารกว่า 100 บริษัทใน mai ให้ข้อมูลผู้ลงทุน “ภากร” ปลื้ม 191 บริษัทใช้ช่องทาง mai ระดมทุน  หนุนการเติบโต เผยมูลค่าตลาดรวม mai 562,600 ล้านบาท

สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) จัดงาน mai FORUM 2022 : มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 7 ภายใต้แนวคิด “Growing Stronger Together เติบโต แข็งแกร่ง ไปด้วยกัน” โดยจัดขึ้นวันที่ 28 ต.ค.65 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ มีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) จำนวน 110 บริษัท ครอบคลุมทั้ง 8 กลุ่มอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานพันธมิตร สื่อมวลชน รวมทั้งผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคม (SE) จากโครงการ SET Social Impact Gym ร่วมงานด้วย

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ  “ตลาดทุนกับการพัฒนา SMEs ไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน” ย้ำถึงนโยบายที่สนับสนุนให้ธุรกิจ SMEs เป็นส่วนสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ร่วมส่งเสริมและพัฒนาให้บริษัทจดทะเบียน เอ็ม เอ ไอ เป็นต้นแบบ (SME Role Model) ให้ผู้ประกอบการ SMEs ในไทยมีบรรษัทภิบาล เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนและคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ  พร้อมทั้งฝากให้ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และบริษัทจดทะเบียนพิจารณาประเด็นความท้าทายในระยะสั้นและในระยะยาว ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของระดับราคา ปัญหาห่วงโซ่อุปทาน การเงินสีเขียว (Green Finance) การเงินเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Finance) และการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือต่อไป

ด้าน ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยึดมั่นวิสัยทัศน์ To Make the Capital Market Work for Everyone มุ่งพัฒนาตลาดทุนให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ พร้อมขับเคลื่อนตลาดทุนด้วยความยั่งยืน ปัจจุบันผู้ประกอบการ SMEs และ Startups ไทยจำนวนมาก ต้องเจอกับปัญหาและอุปสรรคในการเติบโต นั่นคือการขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ถึงแม้ธุรกิจเหล่านี้จะมีศักยภาพ และมีความสามารถ แต่หากขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน แหล่งความรู้ และบริหารจัดการที่ดี ก็อาจจะไปไม่ถึงจุดหมายที่ตั้งไว้ ทำให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ริเริ่มพัฒนาแพลตฟอร์มที่รวบรวมองค์ความรู้ และเครื่องมือต่างๆเพื่อพัฒนาศักยภาพ อย่าง LiVE Platform และร่วมกับสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พัฒนาตลาดหลักทรัพย์ LiVE Exchange ขึ้น เพื่อเป็นแหล่งระดมทุนให้กับ SMEs และ Startups โดยมุ่งหวังว่าบริษัทเหล่านี้ จะเติบโตเป็นบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ขึ้นใน mai และ SET ต่อไป โดยปัจจุบัน ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ มีบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด 191 บริษัท คิดเป็นมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 562,600 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 21 ต.ค.2565)

ขณะที่ นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) ในฐานะผู้จัดงาน mai FORUM 2022 ครั้งที่ 7 นี้ กล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)  โดยได้รับการสนับสนุนจาก ธนาคารไทยพาณิชย์  ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการตลอดระยะเวลา 7 ปี และกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) รวมถึงบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) พันธมิตร และสื่อมวลชน การจัดงาน mai FORUM ปีนี้เป็นการกลับมาจัดอีกครั้งหลังจากเว้นว่างไป 2 ปี เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19  นักลงทุนและประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเข้าร่วมงานอย่างคึกคัก

ในปี 2565 คาดว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 2,000 คน และยังมีผู้ติดตามผ่านทาง Facebook Live ของทางสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ www.maiFORUM.com รวมถึงช่องทางของสื่อด้านการลงทุนอีกเป็นจำนวนมาก ถือเป็นงานเดียวที่เปิดโอกาสให้นักลงทุนได้พบปะพูดคุยกับ CEO บริษัทจดทะเบียน mai แบบใกล้ชิด และมีบูธจากตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) พร้อมเจ้าหน้าที่ คอยให้ข้อมูลสำหรับผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) รวมถึงได้รับฟังเสวนาจากกูรูด้านการลงทุน เพื่อให้นักลงทุนนำไปเป็นแนวทางในการวางแผนการลงทุนต่อไป

ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดงาน mai FORUM 2022 ย้อนหลังผ่านทาง Facebook: สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) ได้ที่ https://www.facebook.com/maiassociationth   และที่เว็บไซต์ www.maiFORUM.com

#maiForum2022 #mai #maiA