ตลท.ชวนเยี่ยมชมบูธธุรกิจเพื่อสังคม (SE) ในงาน mai FORUM 2022

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชวนผู้สนใจเยี่ยมชมบูธธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) สมาชิก SET Social Impact Platform 9 บริษัท ซึ่งเป็น SE ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ คำแนะนำ พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการโดยโค้ชจิตอาสาที่เป็นผู้ประกอบการมืออาชีพและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งได้มีความร่วมมือ ต่อยอดผลลัพธ์ทางสังคมร่วมกัน เรียนรู้และรับฟังแนวคิดการทำธุรกิจที่มุ่งสร้างผลลัพธ์ทางสังคม ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม กลุ่มผู้เปราะบาง ด้านพัฒนาชุมชน ได้แก่ บริษัท บางกอกแนนนี่เซ็นเตอร์ จำกัด บริษัท ลิฟวิ่ง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮาร์ททิสท์ บริษัท เทิร์นทูอาร์ต จำกัด บริษัท ดี มี สุข (ไม่) จำกัด บริษัท ธัญญโอสถ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาเรียม โอเชี่ยน และ บริษัท เดอะ เน็กซ์ ฟอเร็ซ จำกัด