PSG จับมือ Keppel ศึกษา ส่งออกไฟฟ้าจากลาวขายสิงคโปร์

HoonSmart.com>>”พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น”รุกอีกขั้น เซ็น MOU กลุ่ม Keppel บริษัทข้ามชาติระดับชั้นนำของสาธารณรัฐสิงคโปร์ ศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งออกไฟฟ้าพลังงานน้ำและโซลาร์จากลาวไปขายสิงคโปร์  ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลทั้งสอง ถือเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือทวิภาคด้านพลังงาน

บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น (PSG) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2565 บริษัทและ Keppel Energy Pte Ltd (KE) ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งออกพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) ไปยังสาธารณรัฐสิงคโปร์

ทั้งนี้ KE เป็นบริษัทย่อยและถือหุ้นทั้งหมดโดย Keppel Infrastructure Holdings Pte Ltd ซึ่งเป็นบริษัทข้ามชาติระดับชั้นนำของสาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็นผู้จัดหาโซลูชั่นพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

การลงนามบันทึกความเข้าใจฉบับนี้เป็นไปตามบันทึกความเข้าใจทวิภาคีเกี่ยวกับความร่วมมือด้านพลังงานระหว่าง สปป. ลาวและสาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งลงนามไปก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2565 บริษัทและ KE ได้รับการแต่งตั้ง/สนับสนุนอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลของ สปป. ลาวและสาธารณรัฐสิงคโปร์ตามลำดับ

บริษัทและ KE ได้รับการแต่งตั้งให้ทำการศึกษาสำหรับการพัฒนาและการดำเนินการเกี่ยวกับการส่งออกพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ที่ผลิตใน สปป. ลาวจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ Pumped Storage Hydroelectric และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อส่งออกไปยังสาธารณรัฐสิงคโปร์  ส่งผลให้เกิดการค้าขายไฟฟ้าข้ามพรมแดน ถือเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือทวิภาคด้านพลังงาน ระหว่าง สปป. ลาวและสาธารณรัฐสิงคโปร์

ในการนี้ ดร.อาคมเดช วงษ์ไซ อธิบดีกรมการวางแผนและความร่วมมือ กระทรวงพลังงานและบ่อแร่แห่งสปป. ลาว และ Mr. Ralph Foong รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารตลาดพลังงานแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจฉบับนี้