ตลาดฯ คงแขวน C หุ้น ACAP ส่วนผู้ถือหุ้นยังต่ำเกณฑ์

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ คงขึ้นเครื่องหมาย C หุ้น ACAP ยังแก้ไขเหตุไม่ครบ ส่วนผู้ถือหุ้นต่ำกว่า 50% ของทุนชำระแล้ว งบไตรมาส 1/65 หลังแก้ไขกรณียื่นฟื้นฟูกิจการ ศาลถอนคำร้อง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แจ้งการคงเครื่องหมาย C หุ้นของบริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป (ACAP) วันที่ 28 ต.ค.2565 เหตุผลเนื่องจากบริษัทฯ ยังแก้ไขเหตุไม่ครบถ้วน ส่วนของผู้ถือหุ้น < 50% ของทุนชำระแล้ว สำหรับงบการเงิน ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ส่วนเหตุที่แก้ไขแล้ว ศาลยกคำร้องขอฟื้นฟูกิจการหรือมีการถอนคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ ทั้งนี้ จนถึงปัจจุบัน งบการเงินไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ของบริษัทยังคงมีส่วนของผู้ถือหุ้น < 50% ของทุนชำระแล้ว