EXIM BANK หารือ ก.ต่างประเทศ สนับสนุนผู้ประกอบการไทย-กัมพูชา

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร  กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ให้การต้อนรับและประชุมหารือกับ เชิดเกียรติ อัตถากร รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือในการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ประกอบการไทยและกัมพูชา เพื่อขยายการค้าและการลงทุนของทั้งสองประเทศ ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่